Ilmastonmuutoskoulutusta toimittajille

Ilmatieteen laitos järjestää toimittajille ilmastonmuutoskoulutusta vuosittain. Syyskuussa 2018 järjestetään jo 12. kerran toimittajille tarkoitettu kurssi ilmastonmuutoksen tiimoilta.

Vuonna 2018 ilmastonmuutoskoulutus järjestetään poikkeuksellisesti vasta 27. ja 28. syyskuuta eli hiukan ennen IPCC:n 1,5 astetta -raportin ilmestymistä. Kurssille voi ilmoittautua alustavasti lähettämällä viestiä osoitteeseen viestinta@fmi.fi

Ensimmäinen koulutuspäivä: ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen perusta

Kaksipäiväisessä koulutuksessa paneudutaan ensin ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen taustaan sekä ilmastoa muuttaviin tekijöihin. Ensimmäisenä päivänä tarjotaan tietoa myös hiilinieluista, mustasta hiilestä ja arktisesta alueesta. Lisäksi esitellään Ilmasto-opas.fi-verkkopalvelu toimittajan työkaluna.

Toinen koulutuspäivä: IPCC ja

Koulutuksen toisena päivänä pureudutaan syvemmälle IPCC:n toimintaan. Kerrotaan kurssin jälkeen ilmestyvän 1,5 astetta -raportin merkityksestä sekä seuraavan AR6-raportin syntyprosessista. Päivän päätteeksi perehdytään myös ilmastopakolaisuuteen ja sään ääri-ilmiöihin.

Kurssilla luennoi asiantuntijoita Ilmatieteen laitoksen lisäksi myös ainakin ympäristöministeriöstä.


25.9.2017

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntija Eija Vallinheimo
puh. 029 539 2231
viestinta@fmi.fi