Eranto Suomessa

Eranto kertoo, paljonko magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa maantieteellisestä pohjoisesta. Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 6 asteesta itärajan 14 asteeseen.

Eranto eli magneettinen deklinaatio on Maan magneettikentän vaakasuoran komponentin ja maantieteellisen pohjoissuunnan välinen kulma. Magneettista pohjoissuuntaa kutsutaan myös neulapohjoiseksi, koska se on kompassineulan osoittama suunta. Maantieteellinen pohjoinen eli todellinen pohjoissuunta puolestaan on suunta kohti maantieteellistä pohjoisnapaa eli paikkaa, jossa Maan pyörimisakseli leikkaa maanpinnan.

Eranto määritellään positiiviseksi, kun magneettinen pohjoinen on maantieteellisestä pohjoisesta itään. Vastaavasti negatiivinen eranto tarkoittaa, että kompassi osoittaa todellisesta pohjoisesta länteen. Suomessa eranto on kaikkialla positiivinen.

Eranto on Suomessa pienin länsirannikolla ja kasvaa itään päin mentäessä, kuten alla oleva kartta tarkemmin kertoo. Kartta on laadittu käyttäen Ilmatieteen laitoksen tekemiä magneettikentän mittauksia sekä geomagneettisia malleja. Paikallisia poikkeamia kartan ilmoittamaan erantoon voivat aiheuttaa maankuoressa olevat magneettiset mineraalit, esimerkiksi suuret rautamalmiesiintymät.

Kartta näyttää tilanteen vuoden 2018 alussa. Eranto kasvaa Suomessa hiljalleen, viime vuosina muutos on ollut noin +0,2 astetta vuodessa.

Suomen erantokartta