Tiedotetilauspalvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
kirjaamo@fmi.fi
puh. 029 539 2141

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
verkkopäätoimittaja Tuija Vuorinen
tuija.vuorinen@fmi.fi
puh. 029 539 2234

3. Tietosuojavastaavan nimi
Maija-Liisa Honkola
maija-liisa.honkola@fmi.fi
puh. 029 539 6485

4. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden tilauspalvelu

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Ilmatieteen laitoksen lehdistötiedotteiden lähettäminen sähköpostitse tiedotepalvelun tilanneille.

6. Rekisterin tietosisältö:
Tiedotepalvelun tilaajan ilmoittamat tiedot:

  • sähköpostiosoite (pakollinen)

7. Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (tietosuoja-asetus 6. artikla kohta 1.)

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan pelkästään tiedotteen tilauspalvelun tilaajilta.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit 
Tietoja säilytetään kunnes tilaaja lopettaa tilauspalvelun tai tilaajan sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.

13. Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tilauksensa ja antamansa suostumus. Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen viestinta@fmi.fi.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Ilmatieteen laitokselta tieto siitä, mitä henkilötietoja Ilmatieteen laitos kerää ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään tiedotetilauspalvelun hallinnoinnin yhteydessä. 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä riittävän yksilöidysti sähköpostilla. Korjaamispyyntö osoitetaan sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

24.5.2018