Virka- ja työehtosopimusasiakirjat (VES/TES)

VES- ja TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Ilmatieteen laitoksen voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen löytyvät alla olevista linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Ilmatieteen laitoksen lupaa.

  • Tarkentava virkaehto- ja työehtosopimus Ilmatieteen laitoksen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä palkkauksen tarkistamisesta Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän (vpj) piirissä olevan henkilöstön osalta. 6.9.2011 Sopimus1
  • Tarkentava virkaehto- ja työehtosopimus Ilmatieteen laitoksen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä palkkauksen tarkistamisesta Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän (vpj) piirissä olevan henkilöstön osalta. 28.5.2008 Sopimus2
  • Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kesken on tehty tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus IL:n henkilöstöön sovellettavasta palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen muuttamisesta 1.1.2007 alkaen. 12.4.2007 Sopimus3 (jatkuva)
  • Työehtosopimus: Työehdot ja palkkojen määräytymisperusteet. 13.12.2004 Sopimus4 (jatkuva)
  • Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus Ilmatieteen laitoksen operatiivisen toiminnan työaikamääräyksistä. 13.12.2004 Sopimus5 (jatkuva)
  • Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän mukaiset peruspalkat 1.2.2016 alkaen.

Ajantasaisuus tarkistettu 7.11.2016