CV Jari Liski

Nimike Yksikön päällikkö, Tutkimusprofessori

Yhteys jari.liski@fmi.fi

Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite Erik Palménin Aukio 1, 00560 HELSINKI

Puhelinnumero 029 539 6086

Faksi 029 539 3503

Asiantuntemusalueet

  • Ilmastonmuutos
  • Hiilenkierto
  • Metsät ja muut maaekosysteemit
  • Maaperä
  • Ilmastojärjestelmän mallinnus

Tutkinnot

  • Dos., 2007, Helsingin yliopisto (metsämaatiede)
  • MMT, 1997, Helsingin yliopisto (metsänhoitotiede)
  • MMM, 1992, Helsingin yliopisto (metsäpatologia)

Aiempi työhistoria

  • Suomen ympäristökeskus SYKE: tutkimusprofessori 2012-2016, johtava tutkija 2010-2012, erikoistutkija 2004-2010
  • Euroopan metsäinstituutti EFI: vanhempi tutkija 2000-2004, tutkija 1998-1999
  • Helsingin yliopisto: tutkija, 1992-1997

Linkit

Julkaisutoiminta

http://www.researcherid.com/rid/O-8494-2016