Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 12. heinäkuuta 2018 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 16.7. — 12.8.2018 seuraavaa:

Lämpötila

  • Lämpötilaennusteen mukaan koko maassa on selvästi keskimääräistä lämpimämpää seuraavan neljän viikon ajan. Ennustejakson ensimmäisellä viikolla lämpimintä on Lapissa, missä voi paikoin olla jopa 6...10 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Muualla maassa poikkeama on 3...6 astetta. Toisella viikolla koko maassa on 3...6 ja kahdella viimeisellä viikolla 1...3 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

Sademäärä

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla on lähes koko maassa tavanomaista vähäsateisempaa. Myös toisella viikolla on heikkoja viitteitä tavanomaista kuivemmasta säästä. Kolmannella viikolla sademäärissä ei näy poikkeamaa tavanomaisesta, mutta neljännellä viikolla on taas nähtävissä heikkoja viitteitä hieman keskimääräistä suuremmista sademääristä.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

13.7.2018

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kesäkuun 2018 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan heinäkuusta syyskuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Jakson keskilämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0,5...1 astetta ja muualla maassa 0...0,5 astetta keskimääräistä korkeampi.

Sademäärä

  • Jakson sademäärä on maan itäosassa 0...50 mm tavallista pienempi. Muualla maassa ei ole merkkejä tavanomaisesta poikkeavasta sademäärästä.

 

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

8.6.2018

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.