Latauspalvelun pikaohje

Avoimen datan latauspalvelu toimii osoitteessa http://data.fmi.fi/wfs

Palvelu on WFS 2.0 -palvelu ja toteuttaa WFS Simple Profile:n. Tämä tarkoittaa, että kyselyt tulee tehdä tallennettujen kyselyiden avulla. Palvelun käyttämiseksi tulee käyttää fmi-apikey:tä, jonka saa rekisteröitymällä palveluun.

Tietoa palvelusta

GetCapabilities-kysely vastaa osoitteessa: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=getCapabilities&

Tallennettujen kyselyiden listauksen saa kyselyllä: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=listStoredQueries&

Tallennetut kyselyistä saa lisätietoa kyselyllä: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=describeStoredQueries&

Itse dataa voi siis hakea esimerkiksi kyselyllä: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=getFeature&storedquery_id=fmi::forecast::hirlam::surface::point::multipointcoverage&place=helsinki&

Tallennetuista kyselyistä

Palvelussa on tällä hetkellä ladattavissa pintasäähavaintoja ja piste-ennusteita. Kaikkia datoja voi hakea kahdessa eri formaatissa (kts. lisätietoja alta): multipointcoverage-ja timevaluepair-tyyppisenä.Multipointcoverage on tiiviimpi muoto timevaluepair-tyypin ollessa täysin INSPIRE-yhteensopiva, jota tukee myös uusimmat Excel-ohjelmat. Pintasäähavaintoja voi hakea alueellisesti ja lähimmän paikannimen perusteella. Piste-ennustetta voi hakea lähimmän paikannimen perusteella.

Lisäparametreista tallennetuissa kyselyissä

Tallennetuille kyselyille voidaan antaa kyselyn tunnisteen lisäksi erilaisia lisäparametreja. Listan kunkin kyselyn parametreista saa kyselyllä:

Tallennetut kyselyistä saa lisätietoa kyselyllä: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=describeStoredQueries

Kyselyä voi myös rajoittaa antamalla kyselyllä parametrille tallennetun kyselyn tunnisteen muodossa:&storedquery_id=fmi::observations::weather::realtime::area::multipointcoverage. Esimerkiksi: 
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=describeStoredQueries&storedquery_id=fmi::observations::weather::multipointcoverage

Muokattavia parametreja ovat muun muassa:

 • bbox (esim. &bbox=22,64,24,68&)
 • timestep (esim. &timestep=40&, minuutteina )
 • parameters (esim. &parameters=temperature,windspeedms&, katso mahdolliset parametrit hakemalla tallennetun kysely ilman rajausta)
 • crs (esim. &crs=EPSG::3067&, katso tuetut projektiot getCapabilities-vastauksesta)
 • starttime (esim. &starttime=2013-02-26T20:00:00Z&)
 • endtime (esim. &endtime=2013-02-28T20:00:00Z&)
 • maxlocations (kuinka monta asemaa etsitään kysyttyjen pisteiden läheisyydestä)
 • place (esim. &place=kumpula,Helsinki&place=kirkkonummi&)

Katso palvelussa tällä hetkellä olevat tallennetut kyselyt.

Esimerkkikyselyitä

Aluerajauksella haettu lämpötila- ja tuulennopeushavainto EPSG::3067-projektiossa aika-arvolistana:
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=getFeature&storedquery_id=fmi::observations::weather::timevaluepair &bbox=22,64,24,68,epsg::4326&parameters=windspeedms,temperature&crs=EPSG::3067&

Jaalan lähimmän havaintoaseman kaikki tiedot 30 minuutin aika-askeleella aika-arvolistana:
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=getFeature&storedquery_id=fmi::observations::weather::timevaluepair& place=jaala&timestep=30&

Aika-askelen kanssa on huomattava, että aika-askelet lasketaan aina edellisestä tasatunnista alkaen. Esimerkiksi kello 12:17 timestep=15 tarjoaa viimeiseksi aika-askeleeksi 12:15. Havaintoja tehdään kuitenkin useimmilla asemilla kymmenen minuutin välein, joten tämä aika-askel jäisi puuttuvaksi.

Piste-ennuste Jaalaan aika-arvolistana:
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=getFeature&storedquery_id=fmi::forecast::hirlam::ground::point::timevaluepair&place=jaala/

Tietomalleista ja niiden käytöstä

Latauspalvelu tarjoaa tietoa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa. Tietomalli on optimoitu tiedon vaihtoon. Tämä näkyy muun muassa siten, että vastaukset ovat suunniteltu mahdollisimman itsensä selittäviksi. Tietomallin etuna on myös korkea yhteensopivuus muiden Eurooppalaisten ilmatieteen laitosten ja muiden paikkatietoa tuottavien viranomaisten kanssa. 

Tulemme julkaisemaan kirjaston käyttöä helpottamaan. Ensimmäisenä tulee JavaScript-tuki. Pyrimme jatkossa myös tukemaan getFeatureById-kyselyä siten, että palvelusta voi hakea pelkän data-osion ilman meta-tietoja.

Sääsymbolien selitykset

Sääennustemallista voidaan kysyä vallitsevaa säätilaa WeatherSymbol3-parametrina. Numerokoodin selitykset ovat seuraavat:

 

1 selkeää
2 puolipilvistä
21 heikkoja sadekuuroja
22 sadekuuroja
23 voimakkaita sadekuuroja
3 pilvistä
31 heikkoa vesisadetta
32 vesisadetta
33 voimakasta vesisadetta
41 heikkoja lumikuuroja
42 lumikuuroja
43 voimakkaita lumikuuroja
51 heikkoa lumisadetta
52 lumisadetta
53 voimakasta lumisadetta
61 ukkoskuuroja
62 voimakkaita ukkoskuuroja
63 ukkosta
64 voimakasta ukkosta
71 heikkoja räntäkuuroja
72 räntäkuuroja
73 voimakkaita räntäkuuroja
81 heikkoa räntäsadetta
82 räntäsadetta
83 voimakasta räntäsadetta
91 utua
92 sumua
 

 

Palvelun käyttöehdot

Käyttääkseen rajapintoja käyttäjän on haettava API-avain (fmi-apikey). Palveluissa on API-avainkohtaisia hakumäärärajoitteita.

 • Yhdellä API-avaimella saa tehdä latauspalveluun enintään 20 000 kyselyä vuorokaudessa.
 • Katselupalveluun saa tehdä enintään 10 000 kyselyä vuorokaudessa.
 • Yhdellä API-avaimella saa tehdä molempiin palveluihin yhteensä enintään 600 kyselyä viidessä minuutissa.

Tutkadata

WMS-palvelu

Tutkadataa on ladattavissa wms-palvelun kautta osoitteesta: http://wms.fmi.fi/fmi-apikey/avain/geoserver/Radar/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities 

Tarjolla on seuraavat parametrit Suomen yhdistelminä:

 • tutkaheijastuvuus (dbz)
 • sateen intensiteetti (rr)
 • tunnin sademäärä (rr1h)
 • 12 tunnin sademäärä (rr12h)
 • 24 tunnin sademäärä (rr24h)

Sekä yksittäisiltä tutkilta:

 • tutkaheijastuvuus (dbz)
 • säteisnopeus (vrad)
 • sateen olomuoto (hclass)
 • pilvenkorkeus (etop_20)

Tarjolla on kaksi eri tyyliä. Oletuksena palautetaan väritetty kuva mutta mikäli haluaa datan ilman hävikkiä, tulee kuvat ladata raster-tyylisenä. 

Yhdistelmille on annettavana parametrina aika (time). Yksittäisille tutkille tulee antaa parametreina haluttu aika (time) ja skannauskulma (elevation).

WMS-palvelu tukee useita eri tiedostoformaatteja. On kuitenkin huomattava, että ainoastaan geotiff lasketaan latauspalveluksi. Näin geotiff-muotoisille latauksille on eri apikey-pohjaiset käyttörajoitukset kuin muille formaateille. Mikäli siis haluat käyttää tutkakuvia sovelluksessasi, tulee kuvat ladata ensin omalle palvelimelle geotiff-muodossa ja tarjota wms-palvelu sitä kautta.

Datan sisällöstä

Mustavalkoisissa kuvissa pikselin harmaasävyarvo kertoo kyseisen paikan parametrin arvon. Tutkaheijastuvuuden osalta arvo on suhteellinen heijastuvuuskerroin. Se on saatu kaavalla: p = dbz*2+64, missä p on pikselinSateen intensiteetin osalta yksi harmaasävyarvo vastaa 0.01 mm/h sadetta ja kertymäkuvissa 0.01 mm sadetta. 

WFS-palvelu

Tietoa saatavissa olevista tutkakuvista sekä niiden meta-tiedoista saa myös WFS-palvelun kautta. Esimerkiksi kysely http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=fmi::radar::composite::dbz palauttaa kaikki saatavissa olevat Suomen yhdistelmät tutkaheijastuvuus-parametrista. Vastaus sisältää tietoja palautettavista datoista sekä linkin varsinaiseen binääridataan (wms-palveluun):

<gml:fileReference>
http://wms.fmi.fi/fmi-apikey/avain/geoserver/ows?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Radar:suomi_dbz_eureffin& styles=raster&bbox=-118331.366,6335621.167,875567.732,7907751.537& width=3400&height=5000&srs=EPSG:3067&format=image%2Fgeotiff& time=2013-04-09T09:50:00Z
</gml:fileReference>
 

Nämä linkit palauttavat datan alkuperäiskoossa mustavalkoisina kuvina.

Ennustemallit ja muu hiladata

Binäärimuotoista dataa on ladattavissa osoitteessa: http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/download. Data palautetaan grib-muodossa sekä versioissa 1 että 2. Tällä hetkellä palvelusta on ladattavissa kansallisen sääennustusmallin Hirlamin viimeinen malliajo.

Tietoa saatavissa olevista aineistoista ja niiden meta-tiedoista saa WFS-palvelun kautta. Esimerkiksi kysely http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=fmi::forecast::hirlam::surface::finland::grid palauttaa kaikki saatavissa olevat Hirlam-mallin ajot. Vastaus sisältää tietoja palautettavista datoista sekä linkin varsinaiseen binääridataan:

<gml:fileReference>
http://data.fmi.fi/fmi-apikey/avain/download?producer=hirlam&param=Pressure,GeopHeight,Temperature, DewPoint,Humidity,WindUMS,WindVMS,PrecipitationAmount, TotalCloudCover,LowCloudCover,MediumCloudCover,HighCloudCover, RadiationNetTopAtmLW,RadiationLW,RadiationGlobal,Precipitation1h, MaximumWind,WindGust&bbox=-180,25.6476611861807, 180,89.9999445853145&origintime=2013-07-01T18:00:00Z&starttime=2013-07-01T18:00:00Z&endtime=2013-07-04T00:00:00Z&format=grib2&projection=epsg:4326
</gml:fileReference>
 

Kannattaa huomata, että tiedostot ovat erittäin suuria ja WFS-kyselyä tai varsinaista data-kyselyä kannattaa rajata vielä erikseen alueellisesti ja ajallisesti.