Teiden kunnossapidon sääpalvelut

Ilmatieteen laitos ja Destian kelikeskus tarjoavat kokonaisvaltaista palvelua teiden talvihoidon ohjaukseen. Palvelun avulla voidaan optimoida kunnossapitotoimenpiteiden ajoitus ja näin saavuttaa kustannussäästöjä.

Sujuvampaa liikennettä ja kustannussäästöjä

Kelikeskuksessa kokeneet meteorologit ja teiden talvihoitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä! Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen palvelumuoto, jolla tähdätään talviliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä talvihoidon kustannusten säästöön.

Räätälöityä palvelua kunnossapitäjille

Kelikeskus tarjoaa kymmeniä kunnossapitäjille suunniteltuja palveluita talvihoidonohjaukseen. Palveluista kootaan kullekin asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava kokonaisuus. Laajimmillaan palvelukokonaisuus pitää sisällään koko talvihoidon ohjauksen reaaliaikaisesta sääpalvelusta aina toimeksiantoon ja hälytyksen antamiseen saakka.

Avainsana talvihoidossa: Ennakointi

Kelikeskuksella on käytössään alan kehittyneimmät mallit sää- ja keliolosuhteiden ennakoimiseen, sekä vankka käytännön kokemus talvisista säistä ja teiden talvihoidosta. Yhdessä työskennellen luodaan hyvä kokonaisnäkemys seuraavien tuntien ja päivien alueellisista auraus- ja liukkaudentorjuntatarpeista. Analysoinnin apuna käytetään mm. kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja. Työnjohdolle tai kuljettajille raportoidaan reaaliaikaisesti viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Kunnossapitäjien sääpalvelu

Tunnistautumisen vaativan internetpalvelun välityksellä tarjoamme kunnossapitäjien päätöksenteon tueksi dynaamisia ja reaaliaikaisia sääpalveluja - yksittäisistä tuotteista laajoihin kokonaisuuksiin. Kunnossapidon sääpalveluun kootaan asiakkaiden tarpeiden mukaan tuotteita, joiden avulla voi ennakoida keliolosuhteiden muutoksia. Valittavana on mm. tutkakuvia sekä monimuotoisia lämpötila-, tuuli-, pilvisyys- sekä sade-ennusteita.

Sadetutkakuvasta näkyvät sadealueiden liikkeet, niiden voimakkuus ja sateen määrä. Tarjolla on myös tuotteita, jotka kertovat sateen olomuodon. Lämpötilahavainto- ja ennustekuva sekä kuntakohtainen taulukkoennuste täydentävät kokonaiskuvaa tulevasta säätilasta. Sääennusteita laaditaan pikkutarkoista 18 tunnin ennusteista viiden vuorokauden ennusteisiin.

Ota yhteyttä!

Teemme mielellämme ehdotuksen tarpeitanne vastaavan talvihoidonohjauksen järjestämisestä!

Janne Miettinen
Yhteyspäällikkö, Ilmatieteen laitos
p. 029 539 5054

Seppo Kaarto
Kelikeskuspäällikkö, Destia
p. 0400 744 629

 

25.2.2014