Tietojärjestelmäseloste: Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelu

Julkisuuslain (621/1999) mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi
Ilmatieteen laitoksen julkinen verkkopalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho
Ilmatieteen laitos / Viestintä
Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
Puh. 029 539 1000

Tietojärjestelmän omistajan toimiala ja toimintayksikkö
Tietojärjestelmän datan tuotanto: Palvelukehitys: Mikko Parviainen.
Tekninen ylläpito: Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät / Matti Keränen.

Tietoaineistot: Ilmatieteen laitoksen meteorologien ja eri yksiköiden asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset sää-, meri- ja ilmanlaatupalvelut, joissa lähtödatoina on käytetty maailmanlaajuisesta ja kotimaan havaintoverkostosta saatuja aineistoja.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Ilmatieteen laitoksen julkinen verkkopalvelu sisältää sekä ajantasaista säätietoa että tietoa Ilmatieteen laitoksessa tehtävästä tutkimuksesta.

Tietolähteet
Ilmatieteen laitoksen hallinnoimat havainto-, tilasto- ja ennustemalliaineistot sekä tutkimusaineistot.

Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta

Tietojen päivitystiheys
Havaintotietoja päivitetään 10 minuutin välein. Muita tietoja harvemmin.
 
Tietojen julkisuus / salassapidettävyys
Verkkopalvelun tiedot ovat julkisia. Säätietoja saa hyödyntää käyttöehtojen mukaisesti.
 
Julkiset tiedot tietoryhmittäin
 
 
Salassa pidettävät tiedot ja salassa pidon peruste
 Ei salassa pidettäviä tietoja.
 
Tietojärjestelmän julkinen osoite
 

9.10.2018