Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Kausittaisen lumipeitteen heijastavuus on muuttunut Pohjoisella pallonpuoliskolla

Kausittaisen lumipeitteen heijastavuus on muuttunut Pohjoisella pallonpuoliskolla

Pohjoisen pallonpuoliskon kausittaisen lumipeitteen heijastavuus eli albedo on muuttunut vuosina 1982–2015. Myös lumipeitteen sulamisen ajankohta on muuttunut. Tietoja voidaan käyttää ilmastomallien kehittämiseen ja siten parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia varautua tuleviin muutoksiin.

Lumipinta on kirkkaampi kuin muut maanpinnan kohteet, ja siten se heijastaa suurimman osan auringon valosta takaisin ilmakehään. Muutokset lumen peittämässä alueessa, lumipeitteen kestossa ja lumipinnan heijastusominaisuuksissa vaikuttavat maapallon ilmastoon. Kausittainen lumi reagoi herkästi ympäristön muutoksiin.

Tuore tutkimus osoitti, että Pohjoisen pallonpuoliskon kausittaisen lumipeitteen sulamiskauden ajankohta ja sitä edeltävä albedo ovat muuttuneet vuosien 1982–2015 aikana. Muutoksissa on suuria alueellisia vaihteluja. Sulamiskausi on aikaistunut Keski-Siperian ylängöllä ja pidentynyt Pohjois-Kiinassa ja Kanadan Kalliovuorilla. Keski-Siperian ylängöllä ja Pohjoismaissa sulamiskautta edeltävä albedo on laskenut, Pohjois-Kiinassa, Mongoliassa ja Etelä-Siperiassa albedo on puolestaan noussut.

Sulamiskautta edeltävän albedon muutokset tutkimusalueella. Punaisilla alueilla albedo on noussut eli pinta on kirkastunut, sinisillä alueilla pinta on tummunut eli albedo laskenut.
 

Lumen sulamista edeltävä albedo vaikuttaa esimerkiksi sulamiskauden pituuteen. Tutkimuksessa löydettiin merkittäviä muutoksia sulamiskautta edeltävässä albedossa boreaalisen metsävyöhykkeen alueelta, ja muutokset liittyvät siten myös kasvillisuuteen. Sulamiskauden ajankohdan muutokset selittyvät ilmastollisilla muutoksilla, esimerkiksi ilman lämpötilan muutoksilla.

Tutkimus perustuu optiseen satelliitti-aineistoon. Tutkimuksessa tuotettiin laaja aineisto sulamiskauden tarkasta ajankohdasta kunakin vuonna ja kullakin alueella. Saatuja tuloksia voidaan käyttää ilmastomallien laadun tarkastamisessa ja kehittämisessä. Tutkimus liittyy väitöskirjatyöhön, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa 26.4.2019.

Lisätietoja:

tutkija Kati Anttila, Ilmatieteen laitos puh. 050 441 2298, kati.anttila@fmi.fi

Anttila et al. 2018: The Role of Climate and Land Use in the Changes in Surface Albedo Prior to Snow Melt and the Timing of Melt Season of Seasonal Snow in Northern Land Areas of 40°N–80°N during 1982–2015. Remote Sensing, 10(10), 1619, https://doi.org/10.3390/rs10101619

https://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1619


Lisää tiedeuutisia arkistossamme