Ilmastojärjestelmätutkimus

Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikkö tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta liittyen ilmastojärjestelmän prosesseihin, vuorovaikutuksiin ja takaisinkytkentöihin sekä ilmaston menneeseen, nykyiseen ja tulevaan tilaan. Tutkimustoiminnan kohteina ovat erityisesti ilmakehä, meri ja merijää sekä maaekosysteemi.

Yksikön tutkimusteemoja ovat:

  • Ilmakehän aerosolien, pilvien, säteilyn ja meri-ilmakehävuorovaikutusten mallinnus
  • Ilmakehän ja ekosysteemien välisen kasvihuonekaasujen vaihdon mittaukset ja mallinnus hyödyntäen paikallisia, alueellisia ja globaaleja prosessimalleja
  • Kasvihuonekaasujen ilmapitoisuuksien tarkat mittaukset ja niiden hyödyntäminen kasvihuonekaasujen lähteiden arvioinnissa
  • Malli-data -fuusion käyttö ilmakehäsysteemimallin kehittämisessä
  • Ilmatieteen laitoksen ICOS (Eurooppalainen kasvihuonekaasujen mittausjärjesteImä) -mittausten ylläpito ja ICOS:in Ilmakehäkeskuksen Mobiililaboratorion toiminnot
  • Osallistuminen CMIP-6 (Coupled Model Intercomparison Project 6) –työhön ja GCP (Global Carbon Project) –työhön, sekä yhteistyö globaalissa ilmastomallituksessa INAR –instituutin (Institute for Atmospheric and Earth system Research) kanssa