Ilmastojärjestelmätutkimus

Ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikkö tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta liittyen ilmastojärjestelmän prosesseihin, vuorovaikutuksiin ja takaisinkytkentöihin sekä ilmaston menneeseen, nykyiseen ja tulevaan tilaan. Tutkimustoiminnan kohteina ovat erityisesti ilmakehä, meri ja merijää sekä maaekosysteemi.

Yksikön tutkimusteemoja ovat:

  • Ilmakehän aerosolien, pilvien, säteilyn ja meri-ilmakehävuorovaikutusten mallinnus
  • Ilmakehän ja ekosysteemien välisen kasvihuonekaasujen vaihdon mittaukset ja mallinnus hyödyntäen paikallisia, alueellisia ja globaaleja prosessimalleja
  • Kasvihuonekaasujen ilmapitoisuuksien tarkat mittaukset ja niiden hyödyntäminen kasvihuonekaasujen lähteiden arvioinnissa
  • Malli-data -fuusion käyttö ilmakehäsysteemimallin kehittämisessä
  • Ilmatieteen laitoksen ICOS (Eurooppalainen kasvihuonekaasujen mittausjärjesteImä) -mittausten ylläpito ja ICOS:in Ilmakehäkeskuksen Mobiililaboratorion toiminnot
  • Osallistuminen CMIP-6 (Coupled Model Intercomparison Project 6) –työhön sekä yhteistyö globaalissa ilmastomallituksessa INAR –instituutin (Institute for Atmospheric and Earth system Research) kanssa

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö
Tutkimusprofessori Jari Liski
puh. 040 748 5088

Hiilenkierto
Ryhmäpäällikkö Tuula Aalto
puh. 029 539 5406

Kasvihuonekaasut
Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila
puh. 029 539 5510

Ilmastojärjestelmän mallinnus
Ryhmäpäällikkö Antti-Ilari Partanen
puh. 029 539 2055

Tutkimusprofessori Risto Makkonen
puh. 029 539 4109

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi