Ilmakehän koostumuksen tutkimus

Ilmakehän koostumus tutkii ja havainnoi ilmastoon ja ilmanlaatuun vaikuttavien pienhiukkasten ja kaasujen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja niiden ilmakehässä tapahtuvaa muuntumaa ja leviämistä sekä hoitaa ilmakehän koostumukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä ja viestintää.

Pallaksen Global Atmosphere Watch mittausasema
 

Yksikön tutkimus- ja kehitystoiminta painottuu ajankohtaisiin ilmastoon ja ilmanlaatuun liittyviin haasteisiin Suomessa ja kansainvälisesti. Osallistumme lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin, joissa tutkitaan ilmanlaadun ja ilmaston vaikutuksia toisiinsa, ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Keskeisiä tutkimusaihepiirejä ovat

  • Pienhiukkasten fysikaaliset ominaisuudet, koostumus ja kemiallinen muutunta
  • Ilman orgaaniset yhdisteet ja niiden analyysimenetelmien kehittäminen
  • Ilmanlaatumallien kehitys, validointi ja sovellukset

Yksikön tehtäviin kuuluvat myös mm.

  • Kansainvälisten ilmanlaadun seurantaohjelmien toteuttaminen
  • Ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion ylläpito
  • Kansallisen ilmanlaatuportaalin kehittäminen ja ylläpito
  • Ilmatieteen laitoksen ACTRIS-toiminta
  • Suomessa ja strategisissa kohteissa ulkomailla sijaitsevan tutkimusasemaverkon ylläpito

 

IL:n jatkuvatoimiset aerosoli- ja kasvihuonekaasumittaukset Suomessa ja ulkomailla

 

Laivaliikenteen CO2-päästöjen maantieteellinen jakauma Itämerellä vuoden 2011 aikana. Laivojen liikehdintä on mallinnettu alusten navigaatiolaitteiden lähettämien automaattiviestien perusteella. Työ on tehty yhdessä Euroopan Meriturvallisuusviraston kanssa.

 

Hiukkasmaisten ilmansaasteiden mittauksia Himalajan alarinteillä Intiassa, IL:n ja intialaisen The Energy and Resources Institute:n yhteistyön tulos

 

30.8.2018

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö Hannele Hakola
p. 029 539 5512
 
Ilmakehän pienhiukkaset:
Ryhmäpäällikkö Antti Hyvärinen
p. 029 539 5444
 
Ilmanlaatu:
Ryhmäpäällikkö Heidi Hellén
p. 029 539 5481
 
Mallimenetelmät:
Ryhmäpäällikkö Ari Karppinen
p. 029 539 5453
 
sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
 
fax (029) 539 5403
puhelinvaihde: (029) 539 1000
 

Linkit

Ilmakehän ja ekosysteemien huippututkimusasema Pallaksella

Ilmanlaatu Suomessa

ACTRIS-sivusto (sivusto on englanninkielinen)

SILAM-leviämismalli (sivusto on englanninkielinen)

MAKESENS-ohjelma vuositrendien laskemiseen

Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut