Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus

Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus toimii Itä-Suomen yliopiston tiloissa Kuopion kampusalueella. Yksikössä työskentelee noin 30 henkilöä, joista kolmannes toimii lento- ja sotilassääpalvelun ja loput ilmatieteellisen tutkimuksen parissa.

Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus sijaitsee Kuopion Savilahdessa, Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Kuva: Itä-Suomen yliopisto.

 

Tutkimme erityisesti ilmakehän pienhiukkasia ja niiden ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Pienhiukkasten ilmastovaikutuksiin liittyvissä tutkimuksissa sovelletaan seuraavia menetelmiä:

  • Ilmakehän säteily: Analysoimme satelliittimittauksista saatavaa tietoa ilmakehän hiukkasista. Tutkimme ilmakehän hiukkasten vaikutusta säteilynkulkuun osana kansainvälisiä AERONET ja SolRad -Net –mittausverkostoja, ja kehitämme globaalia UV-säteilyn ennuste- ja monitorointijärjestelmää. Alailmakehän hiukkasten esiintymistä eri korkeuksilla tutkitaan Lidar-mittauksin.

  • Ilmakehän mallinnus: Analysoimme laboratorio- ja kenttämittauksia sekä paikallisen että globaalin skaalan mallien avulla. Lisäksi teemme soveltavaa mallitutkimusta mm. ilmastonmuokkauksen alalla. Kehittämämme pienhiukkasmalli SALSA on liitetty osaksi useita kansainvälisiä ilmakehämalleja.

  • Ilmakehän mittaukset: Tutkimme pienhiukkasten ja pilvipisaroiden vuorovaikutusta sekä pilven muodostumista Puijon tornin mittausasemalla (SMEAR IV asema) jatkuvatoimisin mittauksin. Järjestämme myös mittauskampanjoita Puijolla ja osallistumme kansainväliseen mittaustoimintaan muualla kotimaassa ja ulkomailla.

Pienhiukkasten terveysvaikutuksiin liittyen tutkimme ulkoilman ja asumisen vaikutuksia sisäilman laatuun. Lisäksi kehitämme tutkimusmenetelmää, jolla ilman epäpuhtauksien haitallisuutta voidaan tutkia kokeellisesti soluilla todellista altistumista vastaavissa olosuhteissa. Nämä tutkimukset toteutetaan yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusryhmien kanssa.

Yhteyshenkilöt

Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus
PL 1627, 70211 Kuopio
sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi

Käyntiosoite:
Yliopistonranta 1 F
Melania, 3. krs

Yksikön päällikkö:
Tutkimuspäällikkö Sami Romakkaniemi
puh. 029 539 5561

Ilmakehän mittaukset:
Ryhmäpäällikkö Mika Komppula
puh. 029 539 5413

Ilmakehän mallinnus:
Ryhmäpäällikkö Harri Kokkola
puh. 029 539 2148

Ilmakehän säteily:
Ryhmäpäällikkö Antti Arola
puh. 029 539 2129

Lento- ja sotilassääpalvelu Kuopio:
Ryhmäpäällikkö Kari Heikkinen
puh. 029 539 5776

Palveleva meteorologi:

0600 1 0600 (4,01 € + pvm)

Sihteeri:
Arja Suominen
puh. 029 539 5775