Hiilenkierto

Hiilenkiertoryhmä tutkii hiilidioksidin, metaanin ja veden kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä.

Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Kasvihuonekaasut ja Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmien sekä Ilmakehän koostumuksen tutkimus,  Kaukokartoitustutkimus, Meteorologinen tutkimus ja Sään ja ilmastomuutoksen vaikutustutkimus –yksiköiden kanssa.

Enemmän tietoa ryhmän tutkimuksesta on löydettävissä englanninkielisillä sivuilla.

 


Hiilenkiertoryhmän jäseniä: (takarivi, vasemmalta alkaen) Jarmo Mäkelä, Jouni Susiluoto, Leif Backman, Tuula Aalto, Yao Gao, (eturivi, vasemmalta alkaen) Tiina Markkanen, Tea Thum, Aki Tsuruta. (Kuva: Tuomas Laurila). Kuvasta puuttuvat: Jussi Heinonsalo, Vilma Kangasaho, Liisa Kulmala ja Toni Viskari.