Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 350 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kerromme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Satelliiteilla pystytään seuraamaan pölymyrskyjä Iranissa

Satelliiteilla pystytään seuraamaan pölymyrskyjä Iranissa

Tuore tutkimus osoittaa, että nykyisin myös Iranin kaltaisilta kuivilta alueilta saadaan luotettavia pienhiukkashavaintoja avaruudesta käsin.

Iran on aavikkoinen maa, minkä vuoksi pienhiukkasten havainnointi satelliiteista käsin on alueella haastavaa. Viime vuosina merkittävästi kehittyneet satelliittialgoritmit mahdollistavat havainnoinnin aiempaa paremmin.

Tutkimuksessa havaittiin, että Iranin suurimmat pölymyrskyt sijoittuvat Khuzestanin provinssiin maan lounaisosassa ja Sistanin provinssiin maan itäosassa. Myös alavilla alueilla, kuten Arabian meren rannikolla, Jaz Murianin syvänteessä sekä Lutin ja Dasht-e Kavirin aavikoilla, pölymyrskyjä esiintyy runsaasti. Pölymyrskyjen esiintymistiheys oli suurimmillaan heinä- ja marraskuussa.

Satelliittihavaintoja hyödynnettiin myös Iranin pääkaupungin, Teheranin, pienhiukkastyyppien tutkimuksessa. Käyttämällä satelliittihavainnoista saatavaa tietoa pienhiukkasten koosta tutkijat pystyivät seuraamaan, milloin Teheranin ilmanlaatuun vaikutti kaukokulkeumana tuleva aavikkopöly ja milloin kaupunkilaisten omat hiukkaspäästöt.

Lähes puolet päivistä, jolloin kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia havaittiin, olivat seurausta aavikkopölyn kulkeutumisesta kaupunkiin.  Pölyhavaintoja tehtiin eniten keväällä ja kesällä, kun taas lähipäästöjä syntyi eniten kylmällä kaudella. Korkeimmat hiukkaspitoisuudet havaittiin toukokuussa ja pienimmät elokuussa.

Ilmatieteen laitos teki tutkimukset yhteistyössä Teheranissa sijaitsevan Tarbiat Modares -yliopiston kanssa. Tutkimus tehtiin hyödyntämällä satelliittihavaintoja pienhiukkasten määrästä ja ominaisuuksista. Havainnot oli tehty NASAn MODIS- ja OMI-satelliittimittalaitteilla vuosien 2006–2015 aikana. Satelliittihavainnot vastasivat hyvin sääasemilla tehtyjä havaintoja.

Lisätietoja:

erikoistutkija Tero Mielonen, Ilmatieteen laitos, tero.mielonen@fmi.fi

M.Rezaei, M. Farajzadeh, T. Mielonen, Y. Ghavidel. Analysis of spatio-temporal dust aerosol frequency over Iran based on satellite data, Atmospheric Pollution Research, 10, 508-519, ISSN 1309-1042, 2019.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1309104218304240

M.Rezaei, M. Farajzadeh, T. Mielonen, Y. Ghavidel. Discrimination of aerosol types over the Tehran city using 5 years (2011–2015) of MODIS collection 6 aerosol products, J. Environ. Health. Sci. Engineer, 17: 1, https://doi.org/10.1007/s40201-018-00321-2,  2019.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40201-018-00321-2


Lisää tiedeuutisia arkistossamme