Tutkimusta kolmella toimialalla

Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelmassa tehdään meteorologista, ilmakehätieteellistä ja fysikaalista meritieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat muun muassa eri aikaskaalojen ennustemallit, tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset sovellukset ja kaukokartoitushavainnot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen.
 
Ilmastontutkimusohjelmassa tehdään ilmastojärjestelmän eri osiin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen kohteina on erityisesti mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto sekä ilmakehän koostumus ja sen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun. Osa ohjelman työntekijöistä työskentelee Kuopion toimipisteessä.
 
Avaruus- ja kaukokartoituskeskus vastaa polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimuksesta ja toimintaan liittyvästä teknologian kehittämisestä. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti arktinen tutkimus sekä kaukokartoitus, uudet havaintomenetelmät ja avaruus. Avaruus- ja kaukokartoituskeskukseen kuuluvat Arktinen avaruuskeskus ja Sodankylän toimipiste.

Tiedeuutiset

Vuosittain julkaisemme noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.

Tiedeuutisissa kertomme Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja niiden tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti.

« Takaisin

Satelliittihavainnoilla parempaa tietoa lumen peittävyydestä sulamiskaudella

Satelliittihavainnoilla parempaa tietoa lumen peittävyydestä sulamiskaudella

Uuden tutkimuksen tuloksilla saadaan parempaa tietoa lumen peittävyydestä sulamiskaudella vesivoimatalouden, tulvien ehkäisyn ja meteorologian tarpeisiin.

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkimuksessa selvitettiin lumesta heijastuvan auringon säteilyn käyttäytymistä metsä- ja avomaastossa. Tutkimuksen kohteena olivat olosuhteet, joissa lumipeite on hyvin ohutta ja osin likaista ennen lopullista sulamistaan.

Työn tuloksena saatiin selvitettyä valon heijastuksen käyttäytyminen sulannan loppuvaiheessa, ja sitä kautta arvioitua satelliittitulkintamenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuusongelmia. Satelliitteja hyödynnetään nykyisin laajasti lumipeitteen ja lumen sulannan havainnointiin. Ongelmana on tiedon luotettavuus. Sulamiskauden lopulla pälvisyyden seuranta on keskeistä, mutta hankalaa etenkin metsäisessä maastossa.

Tutkimus perustui Sodankylässä ja Saariselän tunturialueilla tehtyihin laajoihin lentomittauksiin suomalaisella AISA-spektrometrillä.

Tutkimusmittaukset tehtiin ilmasta. Kuva: Kirsikka Heinilä

Lisätietoja:

tutkija Miia Salminen, Ilmatieteen laitos, miia.salminen@fmi.fi

tutkija Kirsikka Heinilä, Suomen ympäristökeskus, kirsikka.heinila@ymparisto.fi

Heinilä, K., Salminen, M., Metsämäki, S., Pellikka, P., Koponen, S., Pulliainen, J., 2019. Reflectance variation in boreal landscape during the snow melting period using airborne imaging spectroscopy. Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 76, 66-76. https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.10.017


Lisää tiedeuutisia arkistossamme