Tuulennopeus vaikuttaa kylmyyden aistimiseen

Lämpötilan ja tuulennopeuden yhteisvaikutuksen kuvaamiseen talviolosuhteissa käytetään ns. pakkasen purevuus -kaaviota.

Ilman lämpötilan lisäksi ihmisen aistiman ulkoilman kylmyyteen vaikuttaa tuulennopeus. Ihmisen iho on kuin lämpöpatterin pinta, josta siirtyy lämpöä ympäröivään ilmaan. Mitä kylmempi ulkoilma on, sitä enemmän iholta häviää lämpöä. Tuuli nopeuttaa tätä lämmön siirtoa. Ilman kosteus on merkittävä tekijä vain lämpimissä olosuhteissa, ei talvisissa pakkasoloissa.

Pakkasen purevuus -kaavio kuvaa ihmisen paljaalta iholta tapahtuvaa lämpöhäviötä eri lämpötilan (°C) ja tuulennopeuden (m/s) yhdistelmillä. Taulukon perusteella voit arvioida mikä on tuulen ja pakkasen yhteisvaikutus. Vallitsevan tuulennopeuden ja lämpötilan leikkauspisteeseen osuvaa käyrää ylöspäin seuraamalla nähdään, mitä pakkaslukemaa kyseinen säätila vastaisi tyynessä tilanteessa.

Kylmän aistiminen on jaettu kolmeen luokkaan

Kylmyysluokkien taustalla on ihmiskehon fysiologia, ja luokitus perustuu ihon pintalämpötilassa sekä pintaverenkierrossa tapahtuviin muutoksiin. Kaaviossa vallitsevan tuulennopeuden (m/s) ja lämpötilan (°C) leikkauspisteestä nähdään, mihin kylmyysluokkaan päädytään kulloisessakin säätilassa.

  • Erittäin kylmä -alueella (purevuusindeksi -25 ... -35) paleltumat ovat mahdollisia pitkähkön ulkonaolon seurauksena.
  • Paleltumisvaara -luokassa (purevuusindeksi -35 ... -60) paleltumat ovat mahdollisia yli kymmenen minuuttia kestävän ulkonaolon seurauksena.
  • Suuri paleltumisvaara -luokassa (purevuusindeksi yli 60) olosuhteet ovat niin äärimmäiset, että paleltumavammat ovat ilmeisiä jo alle kahdessa minuutissa.

Auringon lämpöä ei otettu huomioon

Auringon säteilyllä on lämmittävä vaikutus. Sitä ei ole otettu huomioon kaaviossa, koska lämmittävä vaikutus vaihtelee sekä maantieteellisesti että vuodenajan ja vallitsevan kokonaispilvisyyden mukaan. Ohjeellisesti voidaan auringon paisteessa arvioida säteilyn lämmittävän vaikutuksen olevan noin 5 °C.

Taulukon käyttöohjeet

Siirrä osoitinta kuva-alueella siten, että osoittimesta lähtevä pystyviiva osoittaa lämpötila-asteikossa haluttuun lämpötilaan, ja vaakaviiva nopeusasteikolla haluttuun tuulennopeuteen. Oikean yläkulman lokerot näyttävät kulloinkin osoitettuun kohtaan liittyvät parametrit, sekä niistä lasketut arvot.

Valittua säätilaa vastaava lämpöhäviö nähdään seuraamalla kuvaan piirrettyjä käyriä alas. Tarkka arvo on annettu alimmassa lokerossa.

Punaiset pallot näyttävät, kuinka lähtöarvoista päästään lämpöhäviökäyriä seuraamalla vastaavaan pakkaslukemaan tyynessä säätilanteessa. Tarkempi arvo löytyy ylimmäisestä lokerosta.

8.1.2015

Pakkasen purevuus

Interaktiivinen pakkasen purevuus -taulukko (aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Tarkista voimassa olevat varoitukset