Äkkitulvien vaikutuksia Suomessa

Ilmatieteen laitoksella on tutkittu vaarallisten sääilmiöiden vaikutuksia. Tiedon avulla voidaan suojata ihmishenkiä ja lieventää omaisuusvahinkoja.

Ukkoskuurojen aiheuttamat äkkitulvat taajamissa ja kaupungeissa

Suomessa on havaittu seuraavaa:

100 mm

  • Viemäriverkko täyttyy, viemäreistä nousee vettä ylöspäin kaduille ja rakennuksiin.
  • Vettä tulvii rakennusten kellareihin ja pohjakerroksiin.
  • Sadevesi kertyy siltojen alituksiin ja matalammille katuosuuksille. Ajokaistalle kertynyt vesi voi aiheuttaen kaivonkansien siirtymisen ja vaaran liikenteelle.

140 mm

  • Suurelle määrälle rakennuksia vahinkoa sekä ulkoa sisälle päässeestä vedestä, että viemärijärjestelmän pettämisestä.
  • Jäteveden mukana saattaa levitä erilaisia taudinaiheuttajia.
  • Tulvavedet saartavat rakennuksia.
  • Hissikuiluihin voi kertyä vettä.
  • Tierakenteet voivat romahtaa ja sorapintaiset tiet kärsivät suuria vaurioita. Sillat voivat jäädä veden alle. Alikulkukäytävät tulvivat. Useita katuja joudutaan sulkemaan, jolloin osa rakennuksista motissa.
  • Autojen moottorit sammuvat, jos ne ajetaan syvään veteen, jolloin ne voivat jäädä tulvaveden alle.