Trombit

Trombi on raju, paikallinen, suppea-alainen ja kestoltaan yleensä lyhyt paikallinen pyörretuuli.

Trombi syntyy kuuro- tai ukkospilven nousuvirtauksen yhteyteen. Pyörteen yhteys yllä olevaan pilveen on usein havaittavissa pilven pohjasta alaspäin työntyvänä pilvipisaroista koostuvana suppilomaisena muodostelmana, jota kutsutaan suppilopilveksi. Maan tai veden pinnassa trombin halkaisija on tavallisesti vain muutamia kymmeniä tai satoja metrejä, ja pyörteen tekee näkyväksi sen nostama pöly ja muu maasta irronnut aines tai vesialustalla pyörteen nostamat pärskeet.

Trombissa ilma pyörii nopeasti pystyakselinsa ympäri. Pyörteessä tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa, ja se aiheuttaa usein tuhoja kulkureitillään. Trombin voimakkuus voidaan arvioida sen aiheuttamien tuhojen perusteella.

Vesistöalueilla esiintyviä trombeja kutsutaan vesipatsaiksi. Trombi on sama ilmiö kun tornado, mutta Suomessa ja monissa Euroopan maissa esiintyvistä tapauksista käytetään nimitystä trombi. Pohjois-Amerikassa ilmiötä kutsutaan tornadoksi.

 

Vesipatsaita meren yllä. Kuva Martti Heikinheimo

Kuva: Vesipatsaita merellä, Martti Heikinheimo.