Suomen trombi-ilmasto

Trombeja on esiintynyt Suomessa kautta aikojen. Nykyisin trombeja havaitaan keskimäärin 14 tapausta vuosittain. Voimakkuudeltaan merkittäviä trombeja (F2 tai voimakkaampi) havaitaan keskimäärin joka toinen vuosi.

Trombeja on havaittu Suomessa huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana, eniten (73 prosenttia) heinä- ja elokuussa (ks. kuva 2). Useimmiten trombeja havaitaan iltapäivällä tai alkuillasta, vuorokausimaksimi on klo 17–19. Lähes 70 % maa-alustalla syntyvistä trombeista esiintyy kello 15-21, mutta vesipatsaita esiintyy tasaisemmin eri vuorokauden aikoina (ks. kuva 1)

Maantieteellisesti trombien esiintymistiheys Suomessa on suurin maan itäosassa sekä eteläisillä ja lounaisilla merialueilla. Vähiten trombeja esiintyy Lapissa sekä maan länsiosan sisämaa-alueilla. Voimakkain Suomessa havaittu trombi on F4-luokkaa, ja F3-luokan trombeja tunnetaan vain kuusi tapausta. Suurin osa (86 %) Suomessa havaituista trombeista onkin F1-luokkaa tai heikompia.

Trombien vuorokausijakauma.
Kuva 1: Trombien vuorokausijakauma Suomessa vuosina 1796-2007. Kuvassa on eroteltu veden ja maan yllä havaitut trombit.
 

Kuva 2. Trombien kuukausijakauma Suomessa vuosina 1796-2007. Heinä-elokuussa on eniten trombeja.