Mallinnus ja konsultointi

Tuulivoimaloille potentiaalisia sijoituspaikkoja voidaan etsiä Ilmatieteen laitoksen tekemästä tuulienergiakartastosta eli Suomen tuuliatlaksesta.

Tuuliatlaksesta saatavat tiedot ovat horisontaaliselta resoluutioltaan kuitenkin liian karkeita yksittäisen tuulivoimalan sijoituspaikan valintaa varten. Ilmatieteen laitos tuottaa tilauksesta tarkempia paikallisia tuulisuusanalyysejä, joiden avulla voidaan esimerkiksi priorisoida tuulivoiman rakentamiseen soveltuvat alueet tai arvioida yksittäisen tuulivoimalan vuosituotanto.
 

 


Tuulisuusanalyysien lähtötietoina voidaan käyttää seuraavia aineistoja:

  • Ilmatieteen laitoksen tuulimittaukset
  • Asiakkaan tuulimittaukset
  • Suomen tuuliatlas
  • Sääennustusmallin tiedot

Asiakkaan ja Ilmatieteen laitoksen tuulimittausten ilmastollista edustavuutta voidaan arvioida Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tuulimittauksista tai vapaan ilmakehän eli geostrofisen tuulen perusteella.

Lisätietoa palveluista


Ryhmäpäällikkö
Emmi Laukkanen
puh. 050 592 9178

tuulipalvelut@fmi.fi

 

Esite tuulipalveluista (pdf)

Muualla verkossa

 

Tutustu Suomen tuuliatlakseen:

www.tuuliatlas.fi

Tuulen keskinopeuskartta vuoden 2009 tuuliatlaksesta.