Green Office -ympäristöjärjestelmä

Ilmatieteen laitoksen päätoimipiste Dynamicum Helsingin Kumpulassa on Green Office-toimisto. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen tutkimisen lisäksi Ilmatieteen laitos haluaa omalta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta.

WWF luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden ja diplomin toimistolle, jonka ympäristöjärjestelmä täyttää merkin saamiselle asetetut kriteerit. WWF on myöntänyt Ilmatieteen laitoksen Helsingin toimipisteelle Green Office -merkin 26. kesäkuuta 2008.

Green Office -ympäristöohjelman mukaisesti Ilmatieteen laitos:

  • kehittää ja toteuttaa ympäristöohjelmaa
  • kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa
  • asettaa vuosittaiset tavoitteet ja seuraa niitä sekä raportoi ne WWF:lle.

Käytännön työtä tekee Green Office -vastaava ja Green Office -tiimi, ja WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti.

Indikaattorit kertovat, kuinka ympäristöohjelma toteutuu

Ilmatieteen laitoksella tarkkailtavat ympäristöindikaattorit ovat:

  • lämmönkulutus (2379 MWh)
  • sähkönkulutus (4385 MWh)
  • paperin kulutus (870 000 arkkia)
  • sekajätteen määrä. (18,8 tonnia)

(Suluissa vuoden 2015 kulutus).

Sähkön ja lämmön kulutus on laskenut energiatehokkailla käytännöillä ja hankinnoilla. Paperin kulutuksen vähentämiseen on pyritty säästeliäämmillä tulostuskäytännöillä ja ohjeilla. Sekajätettä vähentää jätepistekohtainen lajittelu.

Kulutustiedot 2008-2015
 

Lämmön ja sähkön tuotanto tuottaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmatieteen laitoksella sähkön kulutus on tavallista toimistoa suurempi, koska käytössä on supertietokoneen lisäksi myös paljon muita palvelimia ja tietokoneita sekä laboratorioita. Sähkön kulutusta on saatu vähennettyä mm. säätämällä ilmastointia, käyttämällä liiketunnistimia yms. taloteknisillä järjestelyillä. Toimistokäytössä on mahdollisimman vähän kuluttavat kannettavat tietokoneet ja yksittäisten tietokoneiden sijaan on yhteiskäyttöiset monitoimitulostimet.

Paperin kulutusta vähentämällä saadaan ekologista jalanjälkeä pienennettyä. Työntekijöitä on opastettu tulostamaan kaksipuoleisesti tai useita sivuja samalle sivulle. Erilaiset hallinnolliset paperit kuten loma-anomukset yms. kulkevat nykyään ainoastaan sähköisesti. Sekajätteen määrää on vähennetty parantamalla lajittelua.

Ilmatieteen laitos osallistuu vuosittain mm. Energiansäästöviikkoon, Earth Hour -kampanjaan ja Kilometrikisaan. 

4.2.2016