Sääennusteiden tuotannossa on ilmennyt ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus

Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus vastaa Ilmatieteen laitoksen havaintotoiminnasta, tieto- ja tuotantojärjestelmistä sekä palvelukehityksestä.

Havaintopalvelut

Havaintopalvelut-yksikkö tuottaa havaintotietoa säästä, meren fysikaalisesta tilasta, ilmanlaadusta ja maan magneettisista ilmiöistä. Yksikkö ylläpitää ja kehittää tehtävän suorittamisessa tarvittavia havaintoasemia, asemaverkkoja, laboratorioita, laadunhallintamenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä huolehtii tarvittavien mittalaitteiden kehittämisestä, hankinnoista ja huolloista.

Yksikkö panostaa voimakkaasti uusien havaintomenetelmien kehittämiseen ja hankkii havaintoaineistoja sekä kansallisilta että kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. Havaintojen tärkeimpiä käyttäjiä kansalaisten ohella ovat siviili- ja sotilasilmailu, merenkulku, sääpalvelu, numeerinen säämallinnus sekä meteorologian, merien ja ilmaston tutkimus.
 
Havaintopalvelut-yksikön henkilöstöön kuuluu insinöörejä ja muita teknisen koulutuksen saaneita, eri alojen luonnontieteilijöitä, ohjelmisto- ja järjestelmäkehittäjiä sekä lentoasemien havainnontekijöitä. Havaintopalvelut-yksikkö kuuluu Havainto- ja tietojärjestelmät -toimialaan ja yksikkö jakaantuu kuuteen eri ryhmään:
 • Operatiivinen havaintopalvelu
 • Operatiiviset pintasäähavainnot
 • Lentosäähavaintoverkko
 • Säätutkat ja ilmakehän profiilimittaukset
 • Tutkimus- ja erityismittaukset
 • Havaintojärjestelmät
   

Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät

Yksikkö vastaa keskitettyjen tietovarastojen ja tuotantojärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja valvonnasta. Yksikkö hankkii laitoksen perustietotekniikka- ja infrastruktuuripalvelut sekä vastaa tietoturvallisuuden kehittämisestä.
 
Yksikkö jakaantuu neljään ryhmään:
 • Valvonta
 • Datatuotanto ja sovellukset
 • Tuotantoinfra ja – järjestelmät
 • Tuotantoverkot- ja asiakastuki
   

Palvelukehitys

Yksikkö vastaa Ilmatieteen laitoksen ei-kaupallisista asiakastuotteista ja näitä varten tarvittavasta meteorologisen tiedon jatkojalostamisesta. Yksikön tehtävin kuuluu päivystävien meteorologien työvälineiden ja menetelmien kehittäminen sekä sääpalvelutuotteiden laadunvalvonta.

Palvelukehitys jakaantuu neljään ryhmään:
 • Sää- ja merityöasemakehitys
 • Lentosää- ja web-sovellusten kehitys
 • Tutkimussovellukset
 • Sää- ja meridatan taustajärjestelmien kehitys

Yhteystiedot

Toimialajohtaja Tarja Riihisaari
puh. 029 539 4136

Havaintopalvelut

Yksikön päällikkö Juhana Hyrkkänen
puh. 029 539 3495

Sääpalveluiden tuotantojärjestelmät

Yksikön päällikkö Matti Keränen
puh. 029 539 2535

Palvelukehitys

Yksikön päällikkö Mikko Visa
puh. 029 539 2512

Mennyt sää

Ilmastotilastot numerosta 0600 10601 arkisin kello 9 -15. Hinta 4,01 €/min + pvm. Tarjoamme myös ilmastokonsultointia!

Avoin data

Lisätietoa Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta ja avoimesta lähdekoodista ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data