Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskus

Toimiala vastaa:

 • yhteiskunnan turvallisuutta tukevista sääpalveluista
 • kaupallisesta sääpalvelusta

 
Toimiala jakaantuu kolmeen tulosyksikköön:

 • Sää- ja turvallisuuskeskus
 • Asiakaspalvelut
 • Asiantuntijapalvelut

Sää- ja turvallisuuskeskus

Lentosäämeteorologit pohtivat säätilannetta päivystyksessä. Kuvaaja M. Ratilainen.

Kuva: M. Ratilainen.
 
Sää- ja turvallisuuskeskus -yksikkö tuottaa 24/7 -periaatteella ajantasaista ja ennakoivaa tietoa säästä, meren fysikaalisesta tilasta, ilmastosta sekä merkittävimmistä luonnononnettomuuksista Suomessa ja ulkomailla.
 

Yksikkö vastaa koko suomalaista yhteiskuntaa tukevasta sää-, ilmasto- ja meripalvelutuotannosta. Yksikön tehtäviin kuuluvat maksuttomat perusennusteet ja varoitukset kansalaisille ja medialle, viranomaisten tuki sekä elinkeinoelämän, siviili-ilmailun ja puolustusvoimien sääpalvelut. Yksikkö osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön.

Sään ääri-ilmiöiden, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ympärivuorokautista valmiutta kohotetaan tarvittaessa.

Sää- ja turvallisuuskeskus on ollut vuodesta 2004 alkaen ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisen sertifioidun laatujärjestelmän piirissä.

Sää- ja turvallisuuskeskus jakautuu kuuteen ryhmään:

 • Lento- ja sotilassää, Helsinki

 • Lento- ja sotilassää, Kuopio

 • Lento- ja sotilassää, Rovaniemi

 • Turvallisuussääpäivystys

 • Asiakaskohtaiset sääpalvelut

 • Meripalvelut