Jääpalvelun havainnointijärjestelmät

Sen lisäksi, että kauppalaivat tilaavat Jääpalvelulta ajantasaista jääinformaatiota, niin ne toimivat myös vapaaehtoisina havaintoalustoina. Runsaaseen kymmeneen säännöllisesti Itämerellä liikennöivään alukseen on asennettu runkolämpömittari, joka mittaa aluksen kulkiessa meren pintakerroksen lämpötilaa. Nämä tiedot laivat välittävät jääpalveluun, missä niitä käytetään apuna meriveden pintalämpötilakarttojen laatimisessa.


Jäähavaitsija kauko Pinola Raahesta tekemässä jäähavaintoa.Meriveden pintalämpötilojen mittauksissa jääpalvelulla on yhteistyötä myös Rajavartiolaitoksen kanssa, jonka Dornier-vartiolentokoneisiin on asennettu mittarit meriveden pintalämpötilan kaukohavainnointia varten. Myös eräät Rajavartiolaitoksen vartioalukset tekevät meritieteellisiä mittauksia omien tehtäviensä sallimissa rajoissa.


Jääpalvelun yhteistyökumppaneiden joukossa ovat myös vapaaehtoiset lämpötila- ja jäähavaitsijat, joita on pitkin Suomen rannikkoa noin 25 havaintopaikassa yli 30 henkeä. He havainnoivat toiminta-alueensa jäätilannetta lähes päivittäin ja tekevät mittauksiaan vähintään kerran viikossa. Nämä tiedot he välittävät jääpalvelun asiantuntijoiden käyttöön. Havainnot ovat erittäin tärkeitä päivittäisessä jäätiedotustyössä, sillä esimerkiksi jään paksuustietojen saaminen olisi muuten erittäin vähäistä.
 

4.11.2010