Vedenkorkeuden mittaaminen

Helsingin mareografi. Kuva: Hanna Boman.


Ilmatieteen laitos mittaa meriveden korkeutta Suomen rannikolla neljällätoista asemalla eli mareografilla. Mareografit on sijoitettu riittävän lähelle toisiaan, jotta vedenkorkeuden muutokset voidaan laskea melko tarkasti koko Suomen rannikkoalueella.

Mittaustoiminta alkoi Hangossa vuonna 1887 ja Helsingissä 1904. Muut asemat perustettiin 1920-luvulla paitsi Raumalle 1933 ja Porvoon Emäsaloon 2014. Aluksi rekisteröintilaitteet olivat paperirullille piirtäviä ja havainnot luettiin niiltä kuukauden välein. Nykyisin havainnot kerätään mareografien digitaalisilta, automaattisesti rekisteröiviltä tallennuslaitteilta reaaliajassa.

Merenpinnan korkeutta mitataan mareografirakennuksen sisällä olevassa syvässä kaivossa, jonka yhdistää mereen riittävän syvällä kulkeva kapea putki. Yhdys- eli vaimennusputken tarkoituksena on poistaa aallokon vaikutukset vedenpinnan korkeuteen. Mittauskaivossa kelluva uimuri nousee ja laskee vedenpinnan muutosten mukana. Uimurin liike välittyy vastapainoon yhdistetyn reikänauhavaijerin ja kooderin kautta rekisteröintilaitteelle.

Mareografi vaaitaan kerran vuodessa kiintopisteeseen mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Järjestelmän suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon toimintavarmuus, huollettavuus ja laajennettavuus.

Vedenkorkeustietoja käytetään muun muassa merikartoituksessa, meri- ja rannikkoalueen rakennustoiminnassa sekä satama- ja väyläsuunnittelussa. Reaaliaikaiset havainnot liittyvät meriturvallisuuteen ja niitä tarvitaan merenkulkua varten. Vedenkorkeushavaintoja hyödynnetään ennustemallien kehittämisessä. Ennusteet auttavat esimerkiksi rannikkotulviin varautumisessa. Pitkien aikasarjojen avulla tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren vedenkorkeuteen sekä jääkauden jälkeistä maankohoamista.

Vedenkorkeustiedot ovat saatavilla internetin, radion, teksti-tv:n, sanomalehtien, tekstiviestien ja palvelupuhelimen välityksellä. Näissä tiedotteissa vedenkorkeudet ilmoitetaan ns. teoreettisen keskiveden suhteen. Teoreettinen keskivesi on käytännön tarpeita varten tehty vuosittain muuttuva ennuste vedenkorkeuden pitkäaikaiselle keskiarvolle. Sen laskennassa otetaan huomioon maankohoaminen ja merenpinnan nousu.

16.8.2016