Jälkikäsittelyä ja jatkotuotteita

Sääennustelaskennan tulokset voidaan hyödyntää joko suoraan sääennusteen laatimisessa tai ne voidaan käyttää syötteenä jollekin toiselle mallille.

Käytettäessä mallituloksia pohjana sääennusteen laatimisessa, on ne parhaan hyödyn saamiseksi jollain tavoin jatkokäsiteltävä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa erilaisten karttojen ja muiden graafisten tuotteiden piirtämistä ennustetta laativan meteorologin käyttöön. Tuloksista voidaan jälkikäsittelyssä laskea myös kokonaan uusia suureita.

Sääennustetta tekevällä meteorologilla on yleensä käytössä useiden eri mallien tuloksia, joita vertailemalla ja omaan kokemukseensa ja taitoonsa nojaten hän laatii ennusteen. Eri mallien väliset erot perustuvat lähinnä mallin pohjana oleviin erilaisiin fysikaalisiin olettamuksiin, joista jokaisella on hyvät ja huonot puolensa. Erilaiset olettamukset heijastavat sitä, että ilmakehä on kaoottinen systeemi. Eri mallit kuvaavatkin ilmakehän käyttäytymismahdollisuuksia tai -todennäköisyyksiä.

Käytettäessä sääennustetta syötteenä jollekin toiselle mallille se yleensä syötetään tietokantaan, josta muut mallit sen sitten lukevat. Tällaisia jatkokäsittelymalleja ovat esimerkiksi erilaiset ilmanlaatumallit, tiesäämalli ja jalankulkumalli.

Meteorologi työssään (Kuva: T. Pajukallio)

30.8.2018

LISÄTIETOA

Ilmanlaatumallit

Tiesäämalli

Jalankulkusäämalli

Metsäpaloindeksin laskeminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esimerkki SILAM-ilmanlaatumallin leviämisennusteesta.