Merialueiden tuulipäivät

Myrskypäiväksi katsotaan päivä, jolloin ainakin yhdellä merisäähavaintoasemalla on mitattu 10 minuutin keskituulen nopeudeksi vähintään 21 m/s kolmen tunnin välein tehtävissä Synop-havainnoissa. Lisäksi tilastoimme niitä päiviä, joina tuulen nopeus on vähintään 14 m/s tai 10 m/s.

Myrskypäivät kuukausittain 1994 lähtien

Myrskytaulukosta näkyvät vuodenaikojen erot ja suuret vaihtelut eri vuosien välillä.

Merialueillamme havaitut myrskypäivät kuukausittain

Taulukon luvut kertovat yleisellä tasolla tuulisuudesta merialueillamme. Vuosikeskiarvo on 19 myrskypäivää kaudella 1994-2014. Yhdellä merialueella tai mittausasemalla EI esiinny näin monta myrskyä vuodessa. Kun merellä mitataan myrskylukemia, rannikolla ja usein myös sisämaassa puhaltaa vähintään navakasti (8 -12 m/s). Sisämaassa tuulee kovaa (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 14 m/s) aika harvoin. Tuntureiden huipulla olevissa mastomittauksissa havaitaan talviaikana joka kuukausi myrskylukemia.

Myrskypäivien lukumäärä vuosittain Suomen merialueilla

Myrskyjen toistuvuudesta Suomessa

Tuulipäivät nyt ja edellisenä vuotena sekä keskimäärin

Tuulipäivät, joina tuulen nopeus on ollut vähintään 10 m/s Harmajan ja Valassaarten havaintoasemilla sekä vähintään 14 m/s Utön ja Ajoksen havaintoasemilla kuukausittain. Vertailukeskiarvot ovat eri jaksoilta, koska automaattiset mittaukset ovat alkaneet eri vuosina.