IPCC:n arviointiraportit: Kirjoittajina laaja joukko huippuasiantuntijoita

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC tuottaa laajoja arviointiraportteja noin viiden, kuuden vuoden välein. Raportit sisältävät arvion ilmaston senhetkisestä tilasta, tulevista kehityssuunnista ja arvioiduista ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Lisäksi raportteihin on koottu tutkimustuloksia mahdollisista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

YK:n alainen tieteellinen paneeli IPCC ei tee ilmastopolitiikkaa. Arviointityö tapahtuu tieteellisten periaatteiden mukaisesti. Sen aikana analysoidaan tuorein tieteellinen, tekninen ja sosioekonominen ilmastonmuutokseen liittyvä kirjallisuus. Raportin tekoon osallistuu laaja joukko maailman johtavia asiantuntijoita. Raporttien luonnostekstit kierrätetään myös laajalti tutkijoiden ja hallitusten kommentoitavina. Maiden hallitukset osallistuvat raporttien valmisteluun niiden suunnitteluvaiheessa, jolloin tehtävä rajataan, ja uudestaan työn loppuvaiheessa, jolloin IPCC hyväksyy raportit.

IPCC:n kuudennen arviointiraportin kirjoittaminen käynnistyy

Uusin, kuudes raportti on jo valmisteilla, ja se valmistuu vuosina 2021 - 2022. IPCC on syksyllä 2017 hakenut kirjoittajia kuudetta arviointiraporttia varten (AR6, Sixth Assessment Report). Kirjoittajaehdokkaita on haettuAR6:n kolmeen osaraporttiin: Working Group I - The Physical Science Basis; Working Group II - Impacts, Adaptation, and Vulnerability; Working Group III - Mitigation of Climate Change. IPCC:n kuudennen arviointiraporttien kirjoittaminen käynnistyy, kun kirjoittajat ovat selvillä.

Osaraporttien sisältösuunnitelmat ja kirjoittamisen aikataulut löytyvät täältä:

Working Group I

Working Group II

Working Group III

Raportin kirjoittaminen on iso operaatio, johon osallistuu pääkirjoittajien lisäksi apukirjoittajia, koko kirjoitusprosessia ohjaavia koordinoivia kirjoittajia sekä niin sanottuja arvioivia kirjoittajia. Kirjoittajilta vaaditaan laajaa asiantuntemusta sekä aikaa perehtyä omaan tehtäväänsä. Kirjoitusprosessi tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä alansa huippujen kanssa. Suomessa työskenteleville tai suomalaisille asiantuntijoille helpoin tie tarjoutua IPCC AR6 -raportin kirjoittajaksi on IPCC:n Suomen Focal Point:in kautta. Tarkka kuvaus IPCC-raportin laatimisesta ja eri kirjoittajien rooleista löytyy täältä: https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf

Vaikkei kaikilla ilmastonmuutoksen asiantuntijoilla ole mahdollisuutta ryhtyä kirjoittajaksi, he voivat päästä tutustumaan raportin luonnoksiin kommentointikierrosten aikana.

Arviointiraporttien rakenne

IPCC:n arviointiraportti koostuu kaikkiaan kolmesta osaraportista sekä yhteenvetoraportista.

  • Ensimmäinen osaraportti (WG 1) keskittyy ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen, fysikaaliseen taustaan. Suomessa tätä osaa on koordinoinut Ilmatieteen laitos.
  • Toinen osaraportti (WG 2) keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen. Tämän osan seurantaa on koordinoinut Suomessa Suomen ympäristökeskus SYKE.
  •  Kolmas osaraportti (WG 3) keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään, ja sen suomalainen koordinaattori on ollut VTT.

Kustakin osaraportista julkaistaan ensivaiheessa noin 20-sivuinen "lyhennelmä päätöksentekijöille" (Summary for Policymakers), joka myös suomennetaan. Tämän jälkeen kukin osaraportti julkaistaan monisatasivuisena, englanninkielisenä kirjana. Lopuksi julkaistaan vielä yhteenvetoraportti (synteesiraportti), jonka hyväksyy IPCC:n yleiskokous. Myös synteesiraportista tehdään "lyhennelmä päätöksentekijöille", joka suomennetaan.

Viisi raporttia vuodesta 1990 lähtien

IPCC on tähän mennessä julkaissut viisi laajaa arviointiraporttia.

  • Ensimmäinen arviointiraportti (First Assessment Report) julkaistiin vuonna 1990. Se toimi pohjana YK:n ilmastosopimusneuvotteluille ja loi kehyksen poliittisille toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
  • Toinen arviointiraportti (Second Assessment Report) julkaistiin vuonna 1995. Sitä käytettiin taustamateriaalina erityisesti Kioton pöytäkirjan neuvotteluissa. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan osittain ihmisen toiminnasta.
  • Kolmas arviointiraportti (Third Assesment Report) julkaistiin vuonna 2001. Se vaikutti keskusteluihin ilmastosopimuksen edelleen kehittämisessä. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan suurimmilta osin ihmisen toiminnasta.
  • Neljäs arviointiraportti (Fourth Assesment Report) julkaistiin vuonna 2007. Neljättä raporttia hyödynnettiin jo heti sen valmistumisen jälkeen YK:n ilmastosopimusneuvotteluissa Indonesian Balilla joulukuussa 2007. Raportissa todettiin, että ilmastonmuutos johtuu enimmäkseen ihmisen toimista.
  • Viides arviointiraportti (Fifth Assessment Report) julkaistiin osissa vuosien 2013 ja 2014 aikana. Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen tieteelliseen taustaan keskittyvä osaraportti (WG1) julkaistiin syyskuussa 2013. Toinen ja kolmas osaraportti julkaistiin keväällä 2014 ja synteesiraportti julkaistiin syksyllä 2014.

30.1.2018