Suomen IPCC-työryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän valmistelemaan Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, toimintaan. Ryhmän toimikausi on 1.1.2015-31.12.2018.

Työryhmän tehtävänä on

 • toimia IPCC:n kansallisena verkkona
 • vastata Suomen kantojen ja näkemysten kokoamisesta ja esittämisestä IPCC:n raportteihin
 • tiedottaa IPCC:n työn tuloksista ja työn vaiheista
 • edistää suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista IPCC-työhön.

Puheenjohtaja

 • pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos

Sihteeri

 • ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Jäsenet

 • Hakola Hannele, tutkimusprofessori, Suomen Akatemia (henkilökohtainen varajäsen: Mannila Heikki, pääjohtaja, Suomen Akatemia)
 • Heikinheimo Pirkko, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö (henkilökohtainen varajäsen: Paula Virta, suunnittelija, YM)
 • Hildén Mikael, johtaja, Suomen ympäristökeskus SYKE (henkilökohtainen varajäsen: Kortelainen Pirkko, johtava tutkija, SYKE)
 • Honkatukia Outi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö (henkilökohtainen varajäsen: Taro Lauri, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö)
 • Jokinen Pekka, professori, Tampereen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Leino Helena, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto)
 • Jämsén Jatta, lähetystöneuvos, ulkoasiainministeriö (henkilökohtainen varajäsen: Nummelin Matti, ympäristöalan asiantuntija, UM)
 • Jääskeläinen Saara, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö (ei henkilökohtaista varajäsentä)
 • Korhonen Hannele, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos IL, (henkilökohtainen varajäsen: Laaksonen Ari, professori, IL)
 • Lehtinen Kari, professori, Itä-Suomen yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Oksanen Elina, professori, Itä-Suomen yliopisto)
 • Lovio Raimo, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (henkilökohtainen varajäsen: Liski Matti, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
 • Lunkka Juha Pekka, professori, Oulun yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Strand Kari, tutkimusprofessori, Oulun yliopisto)
 • Mäkipää Raisa, erikoistutkija, Metla (henkilökohtainen varajäsen: Alm Jukka, erikoistutkija, Metla)
 • Nikinmaa Timo, projektinjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (henkilökohtainen varajäsen: Kotiranta Annu, tutkija, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA)
 • Peltonen-Sainio Pirjo, professori, MTT (henkilökohtainen varajäsen: Regina Kristiina, professori, MTT)
 • Pipatti Riitta, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus (henkilökohtainen varajäsen: Niinistö Sini, yliaktuaari, Tilastokeskus)
 • Schmidt-Thome Philipp, erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus GTK (henkilökohtainen varajäsen: Backman Birgitta, erikoistutkija, GTK)
 • Silvasti Tiina, professori, Jyväskylän yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Pesonen Hanna-Leena, professori, Jyväskylän yliopisto)
 • Sokka Laura, vanhempi tutkija, Teknillinen tutkimuskeskus VTT (henkilökohtainen varajäsen: Arasto Antti, liiketoimenjohtaja, VTT)
 • Suortti Tuomo, asiantuntija, Tekes (henkilökohtainen varajäsen: Lahti-Nuuttila Teija, johtaja, Tekes)
 • Syri Sanna, professori, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, (henkilökohtainen varajäsen: Lahdelma Risto, professori, Aalto-yliopiston yliopiston teknillinen korkeakoulu)
 • Tirkkonen Juhani, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö (henkilökohtainen varajäsen: Lemström Bettina, ylitarkastaja, TEM)
 • Vehviläinen Anne, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö (henkilökohtainen varajäsen: Vainio-Mattila Birgitta, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö)
 • Vesala Timo, professori, Helsingin yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Bäck Jaana, professori, Helsingin yliopisto)
 • Wilenius Markku, professori, Turun yliopisto (henkilökohtainen varajäsen: Käyhkö Jukka, professori, Turun yliopisto).

Työryhmä voi tarvittaessa perustaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan kaikkia niitä asioita, joita työryhmä sille osoittaa. Valiokunta voi tarpeen vaatiessa myös itse tehdä työryhmälle aloitteita valmisteltavista asioista.

Työryhmä voi lisäksi kutsua kuultavakseen IPCC:n työn kannalta keskeisiä asiantuntijoita.

6.4.2016