Johtoryhmä

Pääjohtajaa avustaa johtoryhmä, jonka käsittelee muun muassa laitoksen toiminnan suunnittelua, ylläpidon koordinointia, tulostavoitteita sekä voimavarojen jakoa koskevia kysymyksiä.

Ilmatieteen laitoksen johtoryhmä

  • Pääjohtaja Juhani Damski
  • Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen
  • Viestintäjohtaja Nina Kukkurainen
  • Hallintojohtaja Marko Viljanen, Hallinto
  • Toimialajohtaja Jussi Kaurola, Sää-, meri ja ilmastopalvelukeskus
  • Toimialajohtaja Tarja Riihisaari, Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus
  • Toimialajohtaja Sami Niemelä, Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelma
  • Toimialajohtaja Hannele Korhonen, Ilmastontutkimusohjelma
  • Toimialajohtaja Jouni Pulliainen, Avaruus- ja kaukokartoituskeskus
 

 

28.12.2017