Liukkaus ja jalankulkusää

Ilmatieteen laitoksen jalankulkusää auttaa varautumaan erittäin liukkaisiin jalankulkukeleihin. Niitä on vuodessa tyypillisesti viidestä viiteentoista päivää maakuntaa kohti. Liukasta ja paikoitellen erittäin liukasta on selvästi useammin.

Erittäin liukas keli on, kun:

  • jään päälle sataa lunta
  • jään päälle sataa vettä tai jään päälle sulaa vesikerros
  • lumi on tamppaantunut liukkaaksi runsaan lumisateen jälkeen, kun lämpötila on ollut nollassa tai vähän pakkasen puolella 
Kuvassa lämpötila on aluksi nollan yläpuolella, mutta sen jälkeen pakastuu, ja märät jalkakäytävät jäätyvät. Jäisille jalkakäytäville sataa lunta, joka liukastaa jään ja samoin peittää jään näkyvistä.
 
Kuvassa pakkasen jälkeen lämpötila kohoaa uudelleen nollan yläpuolelle ja vettä sataa jään päälle. Jää ei sula veden alla ja on erittäin liukasta. Samaan tapaan voi vettä tulla jään päälle, jos jään pintakerros sulaa.


Erittäin liukkaalla ei pelkkä varovaisuus riitä, vaan tarvitaan pitävät kengät sekä apuvälineitä kuten liukuesteitä.

Jalankulkusäässä kerrotaan liukkauden syy ja ajoitus.

Liukastumiset tulevat kalliiksi

Talven aikana Suomessa tapahtuu noin 50 000 liukastumistapaturmaa ulkona. Niistä aiheutuu VTT:n arvion mukaan 2,4 miljardin euron kustannukset, jotka muodostuvat esimerkiksi sairaanhoidon kustannuksista, sairauslomapäivistä ja hyvinvoinnin menetyksestä.

  • Eniten liukastuvat alle 30-vuotiaat
  • Sairaanhoitoa tarvitsevat eniten 50–60-vuotiaat
  • Lonkkamurtuman riski kasvaa yli 70-vuotiaana 

 Polku jäätynyt liukkaaksi, kun sitä on paljon kävelty. Kuvaaja Sari Hartonen

Kuva: Sari Hartonen

Keliä arvioidaan jalankulkuindeksin avulla

Jalankulkuindeksiä lasketaan mallin avulla. Malli määrittelee jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien olosuhteita: onko niillä jäätä, vettä, lunta tai kuuraa.

Laskennassa hyödynnetään:

  • menneen sään havaintoja neljältä vuorokaudelta
  • sen hetkisiä säähavaintoja esimerkiksi lämpötilaa
  • sääennustetta eteenpäin kahdeksi vuorokaudeksi.

Malli on kehitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa käyttäen apuna liukkausmittauksia.

7.2.2019