Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)

ELASTINEN-hanke tuottaa tietoa ja etsii ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää-, talous- ja ilmastoriskejä. Tavoitteena on myös vähentää riskeihin liittyvää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Tulokset

Tieteelliset artikkelit

Tuomenvirta, H., Gregow, H., Harjanne, A., Luhtala, S., Mäkelä, A., Pilli-Sihvola, K., Juhola, S., Hildén, M., Peltonen-Sainio, P., Miettinen, I. T. & Halonen, M. 2019. Identifying Policy Actions Supporting Weather-Related Risk Management and Climate Change Adaptation in Finland. Sustainability, 13(11), 3661: 15 p.

Räsänen, A., Jurgilevich, A., Haanpää, S., Heikkinen, M., Groundstroem, F. & Juhola, S. 2017.  The need for non-climate services – Empirical evidence from Finnish municipalities. Climate Risk Management, 9 March 2017.

Policy brief

Luhtala, S., Tuomenvirta, H., Pilli-Sihvola, K., Gregow, H., Hildén, M., Juhola, S., Räsänen, A. & Jurgilevich, A. 2017. Kuntien sää- ja ilmastoriskit kuriin riskien arvioinnilla ja hallinnalla. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 2/2017. 4 s.

Tiedote / Pressmeddelande / Press release

Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti (2.12.2016)

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt (2.12.2016)

Weather and climate risks should be managed efficiently (2.12.2016)

Hankkeen loppuraportti:

Gregow H, Carter T, Groundstroem F, Haavisto R, Haanpää S, Halonen M, Harjanne A, Hildén M, Jakkila J, Juhola S, Jurgilevich A, Kokko A, Kollanus V, Lanki T, Luhtala S, Miettinen I, Mäkelä A, Nurmi V, Oljemark K, Parjanne A, Peltonen-Sainio P, Perrels A, Pilli-Sihvola K, Punkka A-J, Raivio T, Räsänen A, Säntti K, Tuomenvirta H, Veijalainen N & Zacheus O. 2016. Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2016. 36 s.

Muut raportit:

Harjanne A, Haavisto R, Tuomenvirta H, Luhtala S, Mäkelä A, Gregow H, Halonen M, Raivio T, Hildén M, Parjanne A, Jakkila J, Juhola S, Räsänen A, Haanpää S, Jurgilevich A, Peltonen-Sainio P, Lanki T, Miettinen I, Zacheus O & Kollanus V. 2016. Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet Suomessa. Ilmatieteen laitoksen julkaisusarja 2016:6. 111 s.

Pilli-Sihvola K, Haavisto R, Nurmi V, Oljemark K, Tuomenvirta H, Groundstroem F, Juhola S, Miettinen I & Gregow H. 2016. Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2016. 68 s.


Hildén M, Groundstroem F, Carter T R, Halonen M, Perrels A & Gregow H. 2016. Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset Suomeen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 46/2016. 62 s.

Saku S, Mäkelä A, Jylhä K & Niinimäki N. 2016. Lyhytkestoisten sateiden rankkuus ja toistuvuusaika Suomessa. Ilmatieteen laitos.15 s.

Kuva: Nanni Akkola

Hankkeen perustiedot:

Hankkeen kesto: 1.9.2015–30.10.2016

Hankkeen toteuttajat: Ilmatieteen laitos (koordinoija), Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Gaia Consulting Oy ja Helsingin yliopisto

Rahoitus: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Tavoitteet: ELASTINEN-hankkeen päätavoitteina on

  1. tukea johdonmukaista sopeutumista ilmastonmuutokseen
  2. kehittää ratkaisuja sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden, kuten rajuilmat 2010 ja Tapani-myrsky 2011, riskien arviointiin ja hallintaan eri toimialoilla hyödyntäen myös taloudellisia arviointimenetelmiä
  3. selvittää toimijoiden tieto- ja työkalutarpeita ja tutkia mahdollisuuksia kehittää sopeutumisessa ja ennakoinnissa tarvittavia ilmastopalveluja ja sovellustyökaluja
  4. selvittää, miten ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset (esim. raaka-aineiden ja puhtaan veden saatavuus, ruokaturva, ilmastopakolaisuus) heijastuvat Suomeen ja miten ne tulisi huomioida osana riskien hallintaa ja taloudellisia mahdollisuuksia.


Muita tapahtumia/tuotoksia:

 

 

3.7.2019