Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot (SETUKLIM)

Kaksivuotinen Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot (SETUKLIM) -hanke käynnistyi maaliskuussa 2011 osana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan valitsemaa SETUILMU-tutkimuskokonaisuutta, jonka tehtävänä on tukea ilmastopolitiikan tekoa. Hanketta rahoittaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Tutkimushanke tuottaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja ilmaston vaihtelevuu­desta. Sen keskeisimpiä tavoitteita ovat:

  • koota uusimpiin (CMIP5) ilmastomallikokeisiin perustuva tietokanta, josta on mahdollista tuottaa ilmastoskenaariot Suomelle ja tarvittaessa muille tarkasteltaville alueille
  • arvioida matalien ja korkeiden lämpötilojen esiintymistodennäköisyyksiä tulevaisuudessa
  • kehittää menetelmiä ja arvioida Suomen rannikon vedenkorkeusvaihteluita ja ääritilanteiden todennäköisyyksiä tulevaisuudessa
  • koota ja tuottaa arvioita mm. lyhytkestoisten rankkasateiden ja lumipyryjen muutoksista tulevaisuudessa.

SETUKLIM on jatkanut mm. ACCLIM-hankkeessa tehtyä työtä muutosarvioiden ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseksi  ilmastonmuutostutkimuksia varten. Hankkeen tuloksista tiedotetaan näillä sivuilla, tieteellisissä julkaisuissa ja esitelmissä sekä ilmasto-opas.fi verkkosivustolla, joka auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä.

Hankkeen toteuttavat:
Ilmatieteen laitoksen Ilmastonmuutoksen tutkimusyksikkö (IL)
Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto (HY)

Yhteystiedot
Heikki Tuomenvirta
Ilmatieteen laitos
Ilmaston ja sään yhteiskunnalliset vaikutukset
PL 503, 00101 Helsinki
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) fmi.fi

Hankkeen toteuttajat eivät vastaa mahdollisista virheistä projektin www-sivuston sisällössä tai mistään sivustolta löytyvän tiedon perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä hyväksyy www-sivustolle tullessaan ja sivustoa käyttäessään tämän käyttöehdon.

 

21.1.2014

Tuloksia

Alustavia CMIP5 tuloksia

Ilmastomalleihin perustuvia arvioita tuulen keskimääräisen nopeuden muuttumisesta (pdf)

 

Lämpötilan vuorokautisen vaihtelun tulevat muutokset ilmastomallien perusteella (pdf)

 

Maailmanlaajuisiin ilmastomalleihin perustuvia lämpötila- ja sademääräskenaarioita (pdf)

 

CMIP3 tuloksia

Rankkasateet ja ilmastonmuutos – katsaus viimeaikaiseen tutkimukseen (pdf)

 

Korkeat ja matalat päivittäislämpötilat tulevassa ilmastossa (pdf)

 

Lämpimät ja kylmät säät muuttuvassa ilmastossa (pdf)

 

Julkaisut

Ruosteenoja, K.; Räisänen, J.; Jylhä, K.; Mäkelä, H.; Lehtonen, I.; Simola, H.; Luomaranta, A.; Weiher, S, 2013. Maailmanlaajuisiin CMIP3-malleihin perustuvia arvioita Suomen tulevasta ilmastosta. Ilmatieteen laitoksen Raportteja 2013:4. (pdf)

 

Jylhä, K., K. Ruosteenoja, J. Räisänen ja S. Fronzek, 2012: Ilmasto muuttuu Suomessa. Teoksessa: Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua - yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla, Ruuhela R. (Toim.), Maa- ja metsätalousministeriö, 16-23. (pdf)

 

Jylhä K., Jokisalo J., Ruosteenoja K., Kalamees T., Tietäväinen H., Pilli-Sihvola K., Vinha J., 2012: Climate change impacts on energy demand for heating and cooling of buildings in Finland. In: Adaptation research meets adaptation decision-making. Second Nordic international conference on climate change. Helsinki, 29-31, August 2012. (pdf)

 

Räisänen, J. and J. Ylhäisi, 2011: Cold months in a warming climate. 
Geophysical Research Letters, 38, L22704, doi:10.1029/2011GL049758

Esitelmiä

SETUKLIM in short (pdf)

SETUILMU esitys (pdf)

 

 

SETUKLIM in English