Pilvet säätelevät lämpötilan vuorokausivaihtelua eri vuoden aikoina

Pilvisyys on tärkeä tekijä päivittäisessä lämpötilavaihtelussa. Runsas pilvisyys estää tehokkaasti suoran auringonsäteilyn pääsyn maanpinnalle, mutta toisaalta pilvet estävät yöllistä kylmenemistä.

Erityisesti talvella pilvet tasaavat lämpötilan vuorokausivaihtelua. Pilvettömässä tilanteessa lämpötila vaihtelee huomattavasti enemmän.

Koska pilvisyyden ennustaminen on talvisessa korkeapaineessa joskus hankalaa, niin silloin voi lämpötilaennuste epäonnistua helpommin.


Kuva 1: Pilvisyyden vaikutus lämpötilaan kokonaispilvisyyden mukaan eri kuukausina kolmen eri kokonaispilvisyysluokan mukaan. Esimerkiksi 50 prosentin pilvisyystilanteessa puolet taivaasta on pilvien peitossa ja sininen käyrä kertoo lämpötilan vuorokausivaihtelun.
 

Selkeällä tai melkein selkeällä säällä (kokonaispilvisyys on alle 20 prosenttia) päivän ja yön välinen lämpötilaero on suurin. Kun pilvisyys vaihtelee pitkin päivää (puolipilvistä luokka 41–60 prosenttia), se hillitsee jo lämpötilan vuorokausirytmiä selvästi. Pilvisenä päivänä (kokonaispilvisyys on yli 81 prosenttia) kesällä on kuitenkin jonkin verran säännöllistä vaihtelua, koska auringon hajasäteily lämmittää.

Vuodenaikaisesti erot ovat suurimmat maaliskuussa, esimerkiksi Sodankylässä noin 20 °C, jolloin päivä ja yö ovat likipitäen yhtä pitkät. Lapin hangilla on maalis- ja huhtikuussa vuorokausiero suurin, koska silloin hangista heijastuva säteily lisää vielä lämmitystä maanpinnan lähellä. Sydäntalvikuukausina vuorokausierot ovat pienimmät, koska auringonsäteily ei juuri vaikuta lämpöoloihin.

Esimerkki lämpötilan vuorokausivaihtelusta pilvisyyden mukaan

 

lämpötilan vuorokausikulkua. Selkeinä päivinä isoa vaihtelua ja pilvisinä vain parin asteen luokkaa. Esimerkki maaliskuulta 2004

Kuva 2: Kuvassa on esimerkki, miten lämpötila vaihteli tunneittain maaliskuussa 2004.
Keväällä ja kesällä aurinko lämmittää voimakkaasti selkeän ja kylmän yön jälkeen. Maaliskuussa lämmitys on selkeinä päivinä kaikkein suurinta. Pilvet estävät auringon lämmitystä, mutta toisaalta pilvipeite suojaa yöllä ilmaa jäähtymiseltä. Pilvisillä säillä lämpötila vaihtelee yön ja päivän välillä huomattavasti vähemmän kuin selkeällä säällä.