Tuulet ja myrskyt

Tuulen mittaaminen ja tuuliasteikot on sovittu kansainvälisesti. Perinteisesti tuulta on mitattu 10 minuutin keskiarvona, jolloin yksittäisien puuskien vaikutus on pieni. Maa-alueilla nimenomaan puuskat aiheuttavat vahinkoja, ja siksi niitä käytetään maa-alueiden tuulivaroituksissa.

Tuulen nopeudella ja ilmanpaineella on yhteys. Mitä nopeammin ilmanpaine muuttuu (laskee tai nousee) lyhyellä matkalla siirryttäessä pisteestä A pisteeseen B, sitä voimakkaammin tuulee. Tämä näkyy sääkartalla siten, että mitä lähempänä toisiaan isobaarit eli saman ilmanpaineen käyrät ovat toisiaan, sitä enemmän tuulee. Voimakkaimmat tuulet ovat lähellä matalapaineen keskusta (ei kuitenkaan aivan keskuksessa) ja lähellä säärintamia.

Tuulen suunta

Tuulen suunnalla tarkoitetaan suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Kun tuulta mitataan ja ilmoitetaan tuulen suunta, tarkoitetaan aina, että tuuli puhaltaa kyseisestä ilmansuunnasta havaitsijaa kohti. Niinpä etelätuuli puhaltaa etelästä ja länsituuli lännestä ja niin edelleen.

viiri liehuu tuulessa venesatamassa

Kuva: Sari Hartonen
 

Tuulen nopeus asteikot

Tuuliasteikko 10 minuutin keskituulen nopeuksille:

0 m/s  tyyntä
1–3 m/s heikkoa tuulta
4–7 m/s   kohtalaista tuulta
8–13 m/s navakkaa tuulta
14–20 m/s kovaa tuulta
21–32 m/s myrskyä
yli 32 m/s hirmumyrskyä


Kansainvälinen tuuliasteikko

Kansainvälisessä merisääpalvelussa käytettävät tuulivaroitukset 10 minuutin keskituulen nopeuksille:

14–16 m/s near gale
17–20 m/s gale
21–24 m/s severe gale
25–28 m/s storm
29-32 m/s violent storm
yli 32 m/s

hurricane

 

Tuulimittari ns. akustinen anemometri

Kuva: Tuulimittari ns. akustinen anemometri, Harry Lonka.
 

Puuskat aiheuttavat vahinkoja

Puuskia voidaan mitata ja ennustaa nykyään paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten. Maa-alueiden tuulivaroituksissa on siirrytty käyttämään puuskalukemia. Maalla nimenomaan puuskat aiheuttavat tuhoja.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että hetkelliset lyhytaikaiset, 5–10 sekunnin tuulen puuskat ylittävät 10 minuutin keskituulen nopeuden säätilanteesta riippuen noin 1,5-kertaisina, enimmillään 2-kertaisina.

Ukkospilviin liittyy voimakkaita puuskia, mutta ne ovat paikallisia. Kylmän rintaman jälkeen tuuli on usein puuskaista laajoilla alueilla. 

Myrsky tarkoittaa hyvin voimakasta tuulta

Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa. Sana storm tarkoittaa englannin kielessä tuulen ja myrskyn lisäksi voimakasta sääilmiötä, jopa niin, ettei kyseisen sääilmiön yhteydessä tuule lainkaan. Suomen sääkielessä myrsky on varattu pelkästään tuulelle. Muille voimakkaille sääilmiöille olisi syytä käyttää muita ilmaisuja. Esimerkiksi ice storm voidaan kääntää suomeksi voimakkaaksi jäätäväksi sateeksi.
 
Yleiskielessämme on säilynyt tapa puhua ukkosista tai ukonilmoista vierasperäisen ukkosmyrskyn sijasta. Erittäin kuvaava nimi puuskatuuliselle ukonilmalle on rajuilma.
 

Peilityyni järvi kesäisenä päivänä. Kuvaaja Kirsti Kotro

Kuva: Kirsti Kotro.

Miten arvioida tuulen voimakkuutta

Tuulen nopeutta voi arvioida ympäristön avulla niin merellä kuin maallakin alla olevan taulukon avulla.

Tuulen nopeus (m/s) Tuulen nimitys Tuulen vaikutus maalla Tuulen vaikutus merellä
0 Tyyntä Savu nousee pystysuoraan. Peilityyni meri.
1–2 Heikkoa Tuulen suunnan näkee savun liikkeestä. Meren pinnalla pientä karetta.
2–3 Heikkoa Tuulen tuntee iholla. Puiden lehdet kahisevat. Lyhyitä aaltoja, jotka eivät murru.
4–5 Kohtalaista Puiden lehdet ja lehvät liikkuvat. Kevyt lippu suoristuu. Aallon harjat murtuvat silloin tällöin. Läpinäkyvää vaahtoa aallon harjalla.
6–7 Kohtalaista Pienet oksat heiluvat. Nostaa maasta pölyä ja irtonaisia paperin palasia. Pitkähköjä aaltoja. Vaahtopäitä, jotka kohahtelevat.
8–10 Navakkaa Pienehköt lehtipuut heiluvat. Järvenselällä vaahtopäitä Aallon harjat kauttaaltaan valkoisina vaahtopäinä. Meri kohisee jatkuvasti.
11–13 Navakkaa Suuret oksat heiluvat. Tuuli suhisee sattuessaan taloihin ja kiinteisiin esineisiin. Aaltojen vaahto leviää. Meri kohisee kumeasti.
14–16 Kovaa Puut heiluvat. Tuulta vasten kulkeminen vaikeaa. Aaltojen huiput murtuvat. Vaahto järjestyy tuulen suuntaisiksi juoviksi. Kohina kuuluu kauas.
17–20 Kovaa Katkoo puiden oksia. Ulkona liikkuminen vaikeaa. Aallot pitkiä ja verraten korkeita. Vaahto tiheinä tuulen suuntaisina juovina.
21–24 Myrskyä Katkoo puita. Vaurioittaa heikohkoja rakennuksia, irrottaa kattotiiliä ja särkee savupiipun hattuja. Aallot korkeita. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä hiukan. Meri pauhaa.
25–28 Kovaa myrskyä Kiskoo puita juurineen. Aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakennuksille. Sattuu harvoin sisämaassa. Aaltovuoria. Merenpinta valkoisena vaahdosta. Pauhu kovaa, puuskittaista. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä.
29–32 Ankaraa myrskyä Kaataa metsää. Siirtää rakennuksia. Sattuu erittäin harvoin sisämaassa. Näköpiirissä olevat laivat katoavat aaltovuorien taakse. Koko merenpinta valkoisena. Pärske huonontaa näkyvyyttä huomattavasti.
yli 32 Hirmumyrskyä Tuhoaa perinpohjin rakennukset ym. Koko merenpinta valkoisena. Näkyvyys erittäin huono.