Sääennusteiden tuotannossa on ilmennyt ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidi (CO) eli häkä muodostuu polttoaineen hiilen palaessa vajavaisesti heikoissa palamisolosuhteissa. Suuri potentiaali hiilimonoksidipäästöihin on tyypillisesti pienissä yksiköissä kuten pienpoltossa ja autojen ja työkoneiden polttomoottoreissa.

Kaupunki-ilman hiilimonoksidi on valtaosin peräisin tieliikenteen pakokaasuista. Hiilimonoksidipitoisuudet ovat selkeästi laskeneet 1990-luvun alusta, jolloin katalysaattorit tulivat markkinoille ja sittemmin pakollisiksi uusiin bensiiniautoihin.  Nykyään hiilimonoksidipitoisuudet ovat niin pieniä, että niitä ei mitata enää missään kaupungissa.


Liikenteen pakokaasupäästöistä on runsaasti lisätietoa VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmässä ja kokonaispäästöistä löytyy tietoa ympäristöhallinnon sivuilla.