Ilmansaasteiden terveysvaikutukset

Ilmanlaatuindeksin osoittaessa ilmanlaadun olevan huono tai erittäin huono ilmansaasteille herkillä ihmisillä voi ilmetä terveyshaittoja. Eri saasteilla voi olla erilaisia haittavaikutuksia ja oireet ovat erittäin yksilöllisiä.

Jos saastetilanne pitkittyy, kunnan viranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi ja voivat tällöin antaa suosituksia ja toimintaohjeita kuntalaisille. Seuraa siis oman kuntasi tiedotteita ja toimenpideohjeita viestimissä.

Mitä voit tehdä

Mahdollisia terveysvaikutuksia

Ilmansaaste Syy Terveysvaikutus
Hengitettävät hiukkaset (PM10) Katupöly Herkät hengitystiesairaat, erityisesti astmaatikot, sekä pikkulapset voivat saada oireita: nuhaa, yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa ja hengitysoireita.
Pienhiukkaset (PM2.5) Savut ja kaukokulkeutuvat saasteet Astmaatikot sekä yleensä iäkkäät sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat voivat saada hengitystie- ja sydänoireita sekä heidän keuhkojen ja sydämen toimintakykynsä voi heiketä. Myös terveet voivat kokea silmien, nenän ja kurkun ärsytystä tai lievää hengenahdistusta.
Typpidioksidi (NO2) Pakokaasut Astmaatikot sekä yleensä iäkkäät sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat voivat saada hengitystie- ja sydänoireita sekä heidän keuhkojen ja sydämen toimintakykynsä voi heiketä. Herkkyys pakkaselle ja siitepölylle saattaa lisääntyä.
Rikkidioksidi (SO2) Teollisuuden saasteet Korkeat rikkidioksidipitoisuudet voivat lisätä lasten ja aikuisten hengitystieinfektioita sekä astmaatikkojen kohtauksia. Äkillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus ja keuhkoputkien supistuminen. Astmaatikot ovat muita herkempiä rikkidioksidin vaikutuksille ja erityisesti pakkanen voi pahentaa rikkidioksidin aiheuttamia oireita.
Otsoni (O3) Kaukokulkeutuminen Korkeat otsonipitoisuudet voivat aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun limakalvojen ärsytystä. Hengityssairailla voivat myös yskä ja hengenahdistus lisääntyä ja toimintakyky heikentyä. Otsoni voi pahentaa siitepölyn aiheuttamia allergiaoireita.

Seuraa oman kuntasi tiedotteita ja toimenpideohjeita viestimissä
 
Lisätietoa ilmansaasteiden terveysvaikutuksista